Stora Krabby

Naturskön gårdsbild, skog och öppen mark. Gräns i tre sjöar 15 km väster om Gislaved.
Areal: 33 ha
Kommun: Gislaved
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 500 000 SEK
Anbudsdag: 5/6 2018
Visning:
22/5 kl 17:00-18:00
Anmälan sker på telefon 036-16 76 42
I vackert landskap ca 15 km väster om Gislaved ligger gården Stora Krabby 2:5. Fastigheten har ett mycket naturskönt läge där byggnaderna ligger alldeles intill stranden av Majssjön. Gårdsmiljö med äldre boningshus, uthus, ladugård och en tomt som går ner till sjön, omgärdat av åker- och betesmark. Skogs-marken ligger i ett samlat skifte med gräns i sjöarna Gällesjön och Assbrunnen. Total areal om 33,4 ha varav 27,2 ha skogsmark och 5,3 ha öppen mark.

Fastigheten har historiskt varit en del av Stora Krabby Säteri.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (16)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostaden ligger mycket naturskönt belägen endast 30 meter från sjökanten med vacker utsikt över Majsjön och omkringliggande öppen mark. Bostadsbyggnaden utgörs av en äldre byggnad i enkel standard. Uppförd 1926 på stenfot med trästomme i 1,5 plan. Fasad av eternitplattor och tak av betongtegel (nytt tak för ca 10 år sedan). Den taxerade boytan är 108 m2. Uppvärmning med direktverkande el samt vedspis i köket. Enskilt vatten från grävd brunn och avlopp i äldre trekammarbrunn.

Nedre plan omfattar kök, två rum, trapphall, toalett samt en mindre tillbyggnad. Trappan upp till övre plan leder upp till trapphall och tre rum.

Byggnaden har en enkel standard och är i behov av renovering. Vatten- och avloppsanläggningarna är uttjänta och måste åtgärdas.

Energideklaration

Då byggnaden av nuvarande ägare ej använts för permanentboende har ingen energideklaration upprättats.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugårdsbyggnad i trä med takbeklädnad av plåt. Inrymmer fähusdel med äldre träinredning, logdel samt vagnsskjul. Vinkelbyggnad med äldre gödselplatta under tak.

Övriga byggnader

- Lillstuga och före detta brygghus
- Vedskjul
- Fristående garagebyggnad i trä med gjuten platta. Plats för 2 fordon.
- Jordkällare

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken utgörs enligt skogsbruksplanen av 5,3 ha åker- och betesmark som ligger i anslutning till gårdscentrum. Jordbruksmarken är ej utarrenderad utan står till köparens förfogande. Med fastigheten följer inga stödrätter.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under våren 2017. Avdelningsbeskrivning, samman-ställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 27,2 ha med ett beräknat virkesförråd om 5 729 m3sk vid tidpunkt för planens upprättande. Med hänsyn tagen till ett års tillväxt beräknas det aktuella virkesförrådet vid försäljningstidpunkten uppgå till ca 5 876 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 7,1 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 61 %, tall 37 % samt löv 2 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Fastighetens skogsmark är belägen söder om gårdscentrum med gräns i Gällesjön och Assbrunnen. Skogsmarken har en normal bonitet för området och virkesförrådet domineras idag av äldre slutavverkningsskogar.

Jakt

Fastighetens jakträtt står till köparens förfogande.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Fiske

Fastigheten ingår i fiskevårdsområdesförening som omfattar Majsjön, Assbrunnen samt Saxesjön. Fiskerätt gäller med handredskap i dessa sjöar samt nätfiske inom eget skifteslag. Fastigheten har även fiskerätt i Gällesjön.

Övrigt

För närvarande finns ingen fiberanslutning till fastigheten. Intresseanmälan är gjord till Burseryds fiberförening för eventuell kommande utbyggnad.

Framfartsvägen från allmänna vägen ingår i vägsamfällighet där fastighetens andel är 18 %. Vägsamfälligheten erhåller för närvarande inga bidrag. Underhåll och skötsel sköts tillsammans med övriga fastigheter i samfälligheten.

Skogsvägen förbi gårdscentrum är privat väg. Muntlig överenskommelse finns med angränsande fastigheter ang nyttjande, underhåll och skötsel av denna väg.

Rättsförhållande

Fastighet

Gislaved Stora Krabby 2:5

Ägare

Ingegerd Forss 1/3
Inga-Maj Johansson 1/3
Inga-Lena Ankarbranth 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 30,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,2 ha
Impediment 0,5 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Inägomark 5,3 ha
Summa: 33,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 109 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Åkermark 50 000 kr
Betesmark 25 000 kr
Tomtmark 460 000 kr
Bostadsbyggnader 356 000 kr
Ekonomibyggnader 15 000 kr
Summa: 3 021 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns en uttagen penninginteckning om 300 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Jag är intresserad av fastigheten Stora Krabby och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning