Storkåge

Produktiv skogsmark om 26 ha 10 minuter från centrala Skellefteå. Jakt på 4 650 ha.
Areal: 29 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 850 000 SEK
Anbudsdag: 9/10 2019
Mindre skogsfastighet om 26,8 ha produktiv skogsmark endast 10 minuter från centrala Skellefteå. Fastigheten nås snabbt och enkelt via väl underhållna skogsbilvägar. Möjlighet till jakt på sammanlagt ca 4 650 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder (17)

Foto: Jörgen Burstedt, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Ny skogsbruksplan är upprättad i augusti 2019 av Jörgen Burstedt. Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av 26,8 ha produktiv skogsmark med ett samlat virkesförråd om 2 403 m³sk. Skogsmarken består av yngre till medelålders skogar med i huvudsak tall som trädslag. Boniteten uppgår till 4,4 m3sk per ha.

Nyckelbiotoper

Det finns inte några nyckelbiotoper registrerade på fastigheten (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Kåge viltvårdsområde som uppgår till ca 4000 ha. Viltvårdsområdet arrenderar även mark om 650 ha av Storkåge byamäns samfällighetsförening där jakt kan bedrivas.

Samfälligheter

Fastigheten har andel om 0,746 % i flera samfälligheter som sköts av Kåge byamän. Samfällighetsföreningen äger bland annat en skogsfastighet om ca 650 ha.

Vägar

De skogsbilvägar som berör fastigheten underhålls och bekostas av Kåge byamän. Uttransport av virke skall ske på frusen vägbana om inget annat har förordats och är förknippat med en avgift om 3 kr/m3fub

Övrigt

Det finns en jaktstuga uppförd på fastigheten som ägs av annan än ägaren till fastigheten. Ett nyttjanderättsavtal ger ägarna till stugan rätt att för all framtid låta stugan stå på den plats den är uppförd.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Storkåge 17:9

Ägare

Clas Lindgren 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 27,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 26,8 ha
Skogsimpediment 1,8 ha
Summa: 28,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 289 000 kr
Summa: 289 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Fastighetsmäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Jag är intresserad av fastigheten Storkåge och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning