Studstorp

Grandominerad skogsgård med 25 ha prod. skogsmark, 26 ha inägomark och fint gårdscentrum.
Areal: 54 ha
Kommun: Ydre
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 900 000 SEK
Anbudsdag: 14/5 2018
Studstorp ligger i Västra Ryd i det sydvästra hörnet av Ydre kommun. Gårdens två bostadshus tillsammans med ekonomibyggnaderna bildar ett trevligt gårdscentrum. Landskapet är lätt kuperat och markerna består av 25 ha produktiv skogsmark, 10 betesmark och 16 ha åkermark. Skogen domineras av gran vilket ger en hög medelbonitet och har ett virkesförråd på ca 3 400 m3sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Uppförd i stomme av timmer med brädfodrad fasad på torpargrund under tak av tegel. Boytan uppgår till 130 kvm enligt taxeringen. Nedre plan fördelas på kök, två rum, hall, tvättstuga och badrum. Övre plan fördelas på hall, två sovrum och badrum. Öppen spis på nedre plan. Vattenburen uppvärmning kopplat till en Nibe jordvärmepump från 2004. Avlopp till trekammarbrunn. Vatten tas från borrad källa (2017) och grävd brunn. VA är gemensamt för hela gården. Uthyrd för 72 000 kr per år i varmhyra. På tomten finns ett garage som ingår i uthyrningen.

Flygel

Uppförd i stomme av trä med brädfodrad fasad på källar- och torpgrund under tak av tegel. Boytan uppgår till 110 kvm enligt taxeringen. Nedre plan fördelas på kök, två rum, hall och badrum. Övre plan fördelas på hall, tre sovrum och toalett. Källaren rymmer tvättstuga, skafferi och garage. Vattenburen uppvärmning kopplat till en Nibe jordvärmepump från 2004. VA gemensamt med mangårdsbyggnaden. Uthyrd för 49 200 kr i kallhyra. På tomten finns ett garage och bod som ingår i uthyrningen.

Gäststuga

Uppförd i stomme av timmer på torpargrund under tak av tegel. Nedre plan fördelas på hall, sovrum och wc/dusch. Övre plan fördelas på hall, kökspentry och två rum. Uppvärmning med direktverkande el. VA gemensamt med mangårdsbyggnaden. Ej uthyrd. Har tidigare hyrts ut som korttidsboende.

Ekonomibyggnader

Maskinhall

Uppförd i stomme av stål med brädfodrad fasad på gjuten platta under tak av plåt. Byggnaden har yttermåtten 20,5 x 12,4 meter.

Ladugård

Uppförd i stomme av timmer/trä på stenfot under tak av plåt. Byggnaden har yttermåtten 30 x 10 meter.

Stallet

Uppförd i stomme av timmer/trä på stenfot under tak av plåt. Byggnaden har yttermåtten 36 x 10 meter. Hyresgästen i mangårdsbyggnaden har rätt hålla höns i byggnaden.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt SAM-ansökan 2017 uppgår åkermarken till 16,12 ha och betesmarken till 9,95 ha. Stödrätter finns. Eko-godkänt. Extra stöd finns för betesmarken.

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades 2017 av Smålands Gårdar. Den produktiva skogsmarken uppgår till 25,2 ha och virkesförrådet till 3 394 m3sk eller 135 m3sk per ha. Trädslagsfördelningen är grandominerad och fördelar sig på 75 % gran och 25 % löv. Medelboniteten beräknas till 9 m3sk per ha och tillväxten anges för närvarande till ca 170 m3sk per år. I gallringsmogen ålder finns ca 2 500 m3sk och i slutavverkningsmogen ålder finns ca 660 m3sk.

Jakt

Jakten på fastigheten är upplåten t.o.m. 2018-12-31 för 10 000 kr plus moms. Avtalet är uppsagt. I markerna förekommer älg, vildsvin och rådjur samt övrigt småvilt.

Rättsförhållande

Fastighet

Ydre Studstorp 1:7

Ägare

Olle Ek dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 53,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 25,2 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Inägomark 27,2 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 54,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 354 000 kr
Åkermark 480 000 kr
Betesmark 53 000 kr
Tomtmark 265 000 kr
Bostadsbyggnader 886 000 kr
Ekonomibyggnader 223 000 kr
Summa: 3 261 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 2 450 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för juridisk person och för fysisk person som ej är bosatt inom glesbygdsområde i Ydre kommun.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 04
070-606 91 53

Jag är intresserad av fastigheten Studstorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning