Sturvål

Skogsfastighet norr om Borlänge. Väl arronderad och skogsbilväg in på skiftet.
Areal: 28 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 975 000 SEK
Anbudsdag: 21/11 2019
Skogsfastighet belägen strax öster om Djurås norr om Borlänge. Fastigheten är väl arronderad i ett enda område och en skogsbilväg leder in på skiftet. Den totala arealen uppgår till dryga 28 hektar varav den produktiva skogsmarksarealen utgör 26,7 hektar med ett virkesförråd om 2 876 m³sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (16)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken i Gagnef, Djurås var tidigare som i många andra områden runt omkring i Dalarna starkt ägo splittrad. Genom så kallad omarrondering är numera fastigheterna anpassade för ett modernt brukande av skog. Omarrondering avslutades i Gagnef under mitten av 1990-talet.

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Christer Schedvin, Bjesse Skog AB under år 2018 samt uppdaterad år 2019 efter att åtgärder i skogen utförts. Arealen produktiv skogsmark uppgår till 26,7 hektar och ligger väl samlad i ett skifte. Virkesförrådet bedöms uppgå till 2 876 m³sk vilket ger ett medelförråd om 108 m³sk per hektar. Andelen tall är hela 72%. Medelboniteten är beräknad till 5,2 m³sk per ha och år.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten. Ett område med höga naturvärden finns, se bifogad skogsbruksplan för mer info.

Jakt

Fastigheten ingår i Djurås Östra vvo, för innevarande år är jakträtten upplåten.

Vägar

Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningarna Gagnef Djurås Ga:7 samt Gagnef Djurmo Ga:6, Gimmens Samfällighetsförening. Bägge gemensamhetsanläggningarna är vägar.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Djurås 24:7

Ägare

Lisbeth Domfors 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 28,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 26,7 ha
Myr/kärr/mosse 0,5 ha
Övrigmark 1,4 ha
Summa: 28,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017

Inteckningar

Penninginteckningar saknas. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Senast inkomna fastigheter till försäljning