Sunnanhed

Välskötta ungskogar, åker och jakt. Inga byggnader.
Areal: 28 ha
Kommun: Rättvik
Objektstyp: Skog
Prisidé: 740 000 SEK
Anbudsdag: 21/1 2020
Välskötta tallungskogar belägna öster om Furudal i nordöstra Dalarna. Fastigheten har totalt 28 ha mark varav 23 ha skogsmark och 4 ha åker- och betesmark. Skogsmarken har ett uppskattat virkesförråd om ca 2 000 m3sk. Området karaktäriseras av ett kuperat skogslandskap med myrområden, små tjärnar och hällmarker. Fastigheten har tillgång till bra och välskötta skogsbilvägar. Jakt i Storsjöns jaktlag. Inga byggnader finns på fastigheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sandviken
Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till fastigheten hör ca 4,3 ha åker- och betesmark. Marken är för närvarande muntligt upplåten till en lantbrukare på orten.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 23,2 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1 961 m3sk, vilket motsvarar 85 m3sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 96 % av virkesförrådet medan gran har 4 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,6 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 100 m3sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskartor. Skogsbruksplanen är upprättad i maj 2019 av Hans Sundmark på Skogsstyrelsen i Dalarna.

Terrängen är småkuperad med välskötta tallbestånd. Markerna ger bra förutsättningar att producera tall av bra kvalitet. Skogens fördelning på åldersklasser visar på stor andel av arealen i åldersklasserna 35-45 år och 15-20 år.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Jakt

Jakträtten är upplåten till Storsjöns jaktlag som jagar på totalt ca 900 ha. Ny ägare till fastigheten kan beredas plats i jaktlaget. I området jagas mest älg och skogsfågel men här finns också björn, rådjur, räv och hare. Vid älgjakten 2019 är jaktlagets tilldelning 2 vuxna älgar och 2 kalvar. Kontaktperson för jaktlaget är Hans Linell, 070-576 48 77.

Byggnader

Inga byggnader finns på fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Rättvik Sunnanhed 91:1

Ägare

Inger Ohlén 1/3
Karin Ohlén 1/3
Rune Ohlén 1/9
Pia Ohlén 1/9
Kjell Ohlén 1/9

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 27,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 23,2 ha
Skogsimpediment 0,3 ha
Åkermark 4,3 ha
Summa: 27,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 228 000 kr
Åkermark 31 000 kr
Betesmark 2 000 kr
Summa: 261 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i glesbygdsområde där köparen normalt måste söka förvärvstillstånd. Tillstånd behöver dock inte sökas om köparen är fysisk person som sedan minst ett år tillbaka är folkbokförd i glesbygdsområde i Rättviks kommun. Avgiften för ansökan är för närvarande 3 700 kr för fysisk person. Mäklaren hjälper köparen med ansökan om förvärvstillstånd. Juridisk person måste alltid söka förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
026-24 82 51
070-624 82 51

Fastighetsmäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Sunnanhed och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning