Billeberga åkermark

Prima åkermark i Billeberga.
Areal: 37 ha
Kommun: Svalöv
Objektstyp: Åker
Prisidé: 15 000 000 SEK
Anbudsdag: 24/1 2018
Del av Billeberga 10:6 består av ca 36,5 ha prima åkermark belägen strax söder om Billeberga. Åkermarken ligger inom klass 9 enligt den fysiska riksplaneringen. Delar av markområdet ligger inom Svalövs kommuns översiktsplan för framtida bostadsbebyggelse. Åkermarken är tillgänglig för en köpare växtodlingsåret 2018.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Sjötorpsvägen 50
218 74   Tygelsjö
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder (7)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Den salubjuda åkermarken är välarronderad och omfattar enligt SAM-ansökan 36,39 ha. God åtkomst till åkermarken via allmän väg, mindre markvägar och infart vid markområdets nordöstra hörn. Åkermarken ligger inom klass 9 enligt den fysiska riksplaneringen och har historiskt brukats konventionellt med klassisk slättväxtföljd. Jordarten är svartmylla på lerbotten med övervägande lättare leror.

Dräneringen är väl fungerande över hela skiftet. Stödrätter motsvarande saluförd åkerareal ingår utan särskilt vederlag. Jordägaren har höstsått ca 17 ha höstvete av sorten Reform vilken är ogräsbehandlad. Resterande åkerareal tillträds höstplöjd.

För markkartering och befintliga täckdikningskartor på fastigheten kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Ca 8 ha av markområdet ligger inom Svalövs kommuns översiktsplan för framtida bostadsbebyggelse.

Jakt

Jakten är tillgänglig för en köpare from tillträdesdagen.

Övrigt

Den salubjudna åkermarken avser del av fastighet varmed marken företrädesvis förvärvas genom fastighetsreglering till annan fastighet inom Svalövs kommun. Förvärvaren svarar för kostnader i samband med lantmäteriförrättningen vid fastighetsreglering.

Rättsförhållande

Fastighet

Svalöv Billeberga 10:6, del av

Ägare

Bengt Bengtsson 1/1

Taxeringsvärde

Då försäljningen avser del av fastighet är taxeringsvärdet beräknat. Åkermark 7 565 000 kr.

Inteckningar

Med fastigheten följer inga penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt och övriga dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
040-46 67 90
072-700 16 70

Jag är intresserad av fastigheten Billeberga åkermark och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning