Svangs

Gård med jord och skog i byn Bondebo strax norr om Delsbo. Marken ingår i Delsbo Viltvårdsområde.
Areal: 56 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 600 000 SEK
Anbudsdag: 25/10 2019
Visning:
27/9 kl 15:00
5/10 kl 14:00
Delsbo är känt för sitt rika kulturliv samt sin vackra natur. I Delsbo finns förskola, grundskola, banker, livsmedelsaffärer, järnhandel, sko och klädaffär, apotek, konditori, pizzeria, restauranger, badhus m.m. Idrott utövas med bl.a. fotboll och skidor på längden. Skidor på tvären kan man åka i Järvsö och Hassela. I Järvsö finns även en bergcykelpark. Golfbanor i Ljusdal, Hudiksvall och Hassela. Närmaste stora stad är Hudiksvall som ligger ca 3 mil österut. Fastighetens brukningscentrum med byggnader ligger ca 5 km norr om Delsbo samhälle. Närmaste busshållplats finns ca 600 m från brukningscentrum. På fastighetens gårdstun finns bostad och äldre ekonomibyggnader som användes för sitt ursprungliga ändamål in på mitten av 1960-talet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (28)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnaden är uppförd av timmer i 1 ½ plan. Yttertaket består av plåt. Grunden av torpargrundstyp. Fasaden är av stående panel. Byggnadsarea (byggnadens area på marken) är ca 145 m2. Fönstren är till allra största delen av tvåglastyp. Vattenburen värme från kökspanna som är ca 15 år samt elpatron. Cirkulationen av varmvattnet till elementen är något bristfällig. Kommunalt vatten samt avlopp till egen trekammarbrunn. I bottenvåningen finns kök, ett äldre kök, hall, tre rum samt badrum. Övre våningen innehåller hall, fyra rum samt tre oinredda vindsrum. I bottenvåningens sal finns en fungerande kakelugn som enligt ägarna tidigare har flyttats från Hotel Knaust i Sundsvall. Byggnaden är uppförd troligen under slutet av 1800-talet. Byggnaden har renoverats under 1950-1980.

Energideklaration

Ej upprättad.

Driftskostnader

El för uppvärmning med grundvärme samt belysning och hushållsel ca 27 600 kr, Vatten och avlopp ca 1 250 kr, Sotning ca 800 kr, Försäkring bostad 5 410 kr, Försäkring lantbruk 2 872 kr, Renhållning 1 600 kr, Vägavgift Norrdellarnas vsf 2 969 kr, Fastighetsavgift 2019 4 822 kr, Summa 47 323 kr.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Västra logen, även kallad ”Föjse”. Äldre ekonomibyggnad innehållande diverse utrymmen för djurhållning fram till mitten av 1960-talet. Byggnaden är uppförd i timmer och brädor samt försedd med takbeläggning av taktegel. Byggnadsarea ca 190 m2. Östra logen, innehållande bla garage, bastu, matkällare samt diverse utrymmen. Två mindre påbyggnader har skett i form av ett traktorgarage och en övrig byggnad. Byggnadsarea ca 190 m2. Byggnaden är uppförd i timmer och trä samt med takbeläggning av plåt.

Härbre

Härbre uppfört i timmer och med takbeläggning av tegeltak. Byggnadsarea ca 20 m2.

Bakstuga och vedbod

Bakstuga uppförd i trä samt med takbeklädnad av plåt. Byggnadsarea ca 29 m2. Intill bakstugan finns en mindre vedbod.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till fastigheten finns tillhörande åkermark om ca 9 ha. Åkermarken är muntligen upplåten. Ny ägare kan disponera marken fr.o.m. 2020. Inga stödrätter finns till åkermarken.

Skogsmark

Skogsmarken är beskriven enligt bifogad skogsbruksplan som är upprättad år 2015 av Mellanskog. Virkesförrådet är uppräknat med tillväxt tom år 2019. Enligt skogsbruksplanen består skogsmarken av 42 ha med ett virkesförråd om 6 490 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 5,8 m3sk/ha/år.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs enligt Skogens Pärlor ej av några nyckelbiotoper.

Jakt

Fastighetens mark ingår i Delsbo Viltvårdsområde samt Brännåsens jaktklubb. Delsbo Viltvårdsområde omfattar ca 25 000 ha. Vice ordförande är Tobias Hjalmarsson, 070-654 53 35. Brännåsens jaktklubb omfattar ca 1 000 ha. Jaktledare är Sven-Erik Snygg, telefon 070-671 48 18.

Fiske

Fisket i området administreras av Delsbo Fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Bondebo 3:1

Ägare

Barbro Skelander Svang 1/3
Berit Svang Lund 1/3
Lena Svang 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 56,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 42,0 ha
Impediment 2,6 ha
Impediment 0,3 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Inägomark 9,2 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 55,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 822 000 kr
Skogsimpediment 13 000 kr
Åkermark 137 000 kr
Tomtmark 178 000 kr
Bostadsbyggnader 531 000 kr
Ekonomibyggnader 75 000 kr
Summa: 3 756 000 kr

Inteckningar

Ett datapantbrev om 44 000 kr finns uttaget i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som varit skriven i glesbygd i kommunen det senaste året. För övriga fysiska personer krävs Länsstyrelsens förvärvstillstånd vilket f.n. kostar 3 700 kr att söka. Mäklaren är behjälplig vid ansökan. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning