Svanström

Fastighet i ett skifte med 45 ha produktiv skogsmark, 4 852 m3sk och jakträtt.
Areal: 52 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 500 000 SEK
Anbudsdag: 4/12 2019
Skogsfastighet utan byggnader om 45,6 ha produktiv skogsmark med ett samlat virkesförråd om 4 852 m3sk. Fastigheten består av bördiga marker med en genomsnittlig bonitet om 4,3 m3sk per ha och år. Jakträtt medföljer.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder (18)

Foto: Jörgen Burstedt, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplan är upprättad 2016 och är uppdaterad med avseende på utförda åtgärder sedan planens upprättande samt har tillväxtberäknats till och med år 2019. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte med en total areal om ca 52 ha enligt skogsbruksplan varav 45,6 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår sammanlagt till 4 852 m³sk. Skogens åldersfördelning är blandad. Boniteten uppgår till 4,3 m3sk per ha.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten.

Jakt

Jakträtten medföljer och fastigheten ingår i Svanströms jaktlag som jagar på ca 960 ha. I år var tilldelningen 3 vuxna och fri kalvjakt.

Lador

I anslutning till åkermarken finns två timrade lador med plåttak.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Svanström 1:21 del av

Ägare

Solvieg Nyström 3/8
Harriet Ingeborg Nyström 1/8
Jenny Nyström 3/8
Robert Nyström 1/8

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 45,6 ha
Impediment 2,0 ha
Inägomark 4,4 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Summa: 52,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2017. Eftersom fastigheten ingår i en samtaxering och är en del av en fastighet finns inget taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver däremot förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Jag är intresserad av fastigheten Svanström och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning