Svartlå

Virkesrik fastighet, 3 404 m3sk och jakt i Svartlå byamäns jaktområde på 1 508 ha.
Areal: 22 ha
Kommun: Boden
Objektstyp: Skog
Prisidé: 895 000 SEK
Anbudsdag: 25/6 2018
Virkesrik skogsfastighet i södra Svartlå där huvuddelen av virkesförrådet om 3 404 m3sk är i slutavverkningsmogen ålder. Bra tillgänglighet genom de vägar som går genom fastigheten. Jakt ingår idag i Svartlå byamäns jaktområde på 1 508 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (5)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt den av Stefan Drugge nyupprättade skogsbruksplanen så omfattar den produktiva skogsmarksarealen 21,8 ha och virkesförrådet har bedömts till 3 404 m3sk. Trädslagsfördelningen är 63% tall, 21% gran och 16% löv. Medelbonitet 3,8 m3sk/ha år.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Svartlå byamäns jaktområde, där Magnus Bergdahl, Övre Svartlå är företrädare. Deras totala areal är 1 508 ha med en tilldelning på två vuxna älgar och tre kalvar registrerat för 2018.

Rättsförhållande

Fastighet

Boden Svartlå 1:50

Ägare

Lilly Johansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 21,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 21,8 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 22,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 274 000 kr
Summa: 274 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Svartlå och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning