Svedjefall

Tilltalande skogsfastighet om 90 ha med bra tillgänglighet och arrondering. Belägen på Hökensås mellan Tidaholm och Habo.
Areal: 90 ha
Kommun: Tidaholm
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 700 000 SEK
Anbudsdag: 9/7 2018
på Hökensås, söder om Härja i Tidaholm, ligger Svedjefall som är en tilltalande skogsfastighet med bra arrondering och tillgänglighet. Fastigheten omfattar sammanlagt 90 ha fördelat på ca 78 ha skogsmark, 7 ha impediment samt 4 ha inägomark. Den löpande tillväxten är bra och boniteten uppgår till 7,8 m3sk. Det sammanlagda virkesförrådet är uppskattat till knappt 10 200 m3sk och skogsmarken som är barrskogsdominerad består till övervägande del av bestånd i de yngre åldersklasserna.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (27)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsfastighet med 4 registerbeteckningar med sammanlagt 77,8 ha produktiv skogsmark. Svedjefall erbjuder bra arrondering och tillgänglighet med korta avstånd till egen basväg genom fastigheten eller till allmänna vägar. Fastigheten har skog i alla åldersklasser men merparten är yngre barrskogsbestånd där gran är det dominerande trädslaget.
Medelboniteten har bedömts till 7,8 m3sk och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till i genomsnitt 376 m3sk/år. Virkesförrådet har uppskattats till 10 178 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 131 m3sk/ha. Av virkesförrådet utgör 50 % gran, 34 % tall, 16 % löv. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 4 800 m3sk, i huvudsak föryngringsavverkning.

Inägomark

Det finns ca 3,6 ha inägomark till fastigheten som för närvarande ej brukas.

Jakt

Jakten är tillgänglig köparen från och med 2019-06-30. Tillgången på vilt bedöms som god där älg och rådjur är vanligast förekommande.
Jaktutrustning såsom jakttorn och liknande är jaktarrendatorns egendom och ingår inte i överlåtelsen.

Telemast/anläggning

Det finns en telemast med tillhörande byggnad på fastigheten. Ingen årlig ersättning utgår.

Rättsförhållande

Fastighet

Tidaholm Svedjefall 1:2, Riset 1:2, 1:3, 1:8

Ägare

Elisabeth Jansson 1/2
Carl Olof Carlsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 90,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 808 000 kr
Skogsimpediment 33 000 kr
Åkermark 148 000 kr
Betesmark 15 000 kr
Summa: 5 004 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Senast inkomna fastigheter till försäljning