Tännäs

Obebyggt skogsskifte om ca 43 ha skogsmark. Försäljningsobjektet kan ej bilda egen fastighet.
Areal: 47 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 595 000 SEK
Anbudsdag: 17/10 2018
Här säljs ett obebyggt skogsskifte om ca 43 ha produktiv skogsmark i västra Härjedalen utgörande del av fastighet. Virkesförrådet är grandominerat och har beräknats till ca 2 100 m³sk. Försäljningsobjektet kan ej bilda egen fastighet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (5)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan upprättad 2014 av Mellanskog. Planen har sedan justerats för utförda åtgärder och tillväxtberäknats t.o.m. 2018 års tillväxt. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 43,9 ha. Virkesförrådet har beräknats till 2 181 m³sk vilket innebär 50 m³sk/ha. Gran är det dominerande trädslaget och utgör 72% av virkesförrådet medan tall svarar för 23% och löv för 5%. Boniteten uppgår till 3,3 m³sk/ha/år.

Del av fastighet

Då försäljningsobjektet utgör del av fastighet har mäklaren justerat skogsbruksplanen inför försäljningen, utifrån den nya tänkta fastighetsgränsen i sydväst. Köparen får vara medveten om att upptagande av den nya fastighetsgränsen i fält, kan komma att innebära smärre avvikelser av de i den bifogade skogsbruksplanen angivna uppgifterna.

Se vidare i bifogat prospekt under ”Fastighetsbildning” på sidan 10.

Jakt och fiske

Jakten har bedrivits i samverkan med angränsande fastigheter. Ny ägare har att själv undersöka möjligheter till fortsatt samverkan.

Försäljningsobjektet är beläget inom Tännäs fiskeområde. Information om fisket finner du på följande länk: http://www.ifiske.se/fiske-tannas-fiskeomrade.htm

Rättsförhållande

Fastighet

HÄRJEDALEN TÄNNÄS KYRKBY 4:12, del av

Ägare

Emmy Willenfeldt 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 43,9 ha
Impediment 3,6 ha
Summa: 47,5 ha

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet utgör del av fastighet och saknar därför separat åsatt taxeringsvärde.

Inteckningar

Inga penninginteckningar medföljer försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Härjedalens kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning