Tärendö

I Tärendö, 335 ha produktiv skogsmark, 24 838 m3sk, jämn åldersfördelning och jakt.
Areal: 913 ha
Kommun: Pajala
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 950 000 SEK
Anbudsdag: 25/9 2018
Tillgänglig skogsfastighet belägen i Tärendö ca 40 km väster om Pajala. Skogsmarken omfattar 335,7 ha och det totala virkesförrådet är på hela 24 838 m3sk varav ca 10 539 m3sk är äldre än 90 år. Jakten ingår idag i Laitamaa jaktlag vilka jagar på totalt 3 459 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken har inventerats i mars-juni 2017 av Harry Niemi vid Niemi Skogskonsult AB. Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarksarealen 335,7 ha och det totala virkesförrådet är 24 838 m3sk. Trädslagsfördelningen är 51% tall, 22% gran, 24% löv och 3% contorta. Medelbonitet 3,0 m3sk. Tillväxt sedan planstarten tom 2017 har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheten ingår idag i älgjaktslicens sökt av Laitamaa jaktlag företrädd av Bengt Storvall, de jagar på totalt 3 459 ha och deras tilldelningen i år är 10 vuxna älgar och 10 kalvar. Källa: Gerd Stuge, Länsstyrelsen.

Rättsförhållande

Fastighet

PAJALA TÄRENDÖ 3:2

Ägare

Amanda Tervahauta 1/8
Eva Fridlund Sjökvist 1/8
Kent Talo 1/8
Christina Jengvall 1/8
Harald Uvegren dbo 1/8

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 913,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 335,7 ha
Impediment 557,1 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Övrigmark 12,3 ha
Vatten 4,4 ha
Summa: 910,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 694 000 kr
Skogsimpediment 445 000 kr
Summa: 3 139 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Tärendö och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning