Teiriniemi

Väl utbyggt vägnät, 173 ha produktiv skogsmark, 15 475 m3sk och jakt.
Areal: 212 ha
Kommun: Övertorneå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 150 000 SEK
Anbudsdag: 25/6 2018
Skogsfastighet i ett skifte med väl utbyggt vägnät. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 173,3 ha och virkesförrådet är 15 475 m3sk. Jakten på fastigheten disponeras fritt för Köparen från den 1 januari 2019.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (7)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt den av Erik Furmark vid Torne skog nyupprättade skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarksarealen 173,3 ha och virkesförrådet har bedömts till 15 475 m3sk. Trädslagsfördelningen är 61% tall, 25% gran och 14% löv. Medelbonitet 2,6 m3sk/ha år.

Jakt

Fastigheten ingår idag i en älgjaktslicens sökt av Mikael Styrman. Säljaren förbehåller sig jakten på Fastigheten till den 31 december 2018.

Rättsförhållande

Fastighet

Övertorneå Teiriniemi 1:4

Ägare

Ann Helen Holmgren Styrman 1/4
Jenny Styrman 1/4
Markus Styrman 1/4
Karl-Axel Styrman 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 212,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 173,3 ha
Impediment 39,3 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Vatten 10,8 ha
Summa: 224,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 435 000 kr
Skogsimpediment 9 000 kr
Summa: 2 444 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person skriven i Övertorneå kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Teiriniemi och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning