Tillväxt på Mösseberg

Skogsfastighet med hög tillväxt, bra jakt och god tillgänglighet. Virkesförråd om 7 866 m3sk.
Areal: 39 ha
Kommun: Falköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 400 000 SEK
Anbudsdag: 27/9 2019
Skogsfastighet med mycket bra tillväxt med ett bedömt virkesförråd på 7 866 m³sk. Boniteten uppgår till höga 10 m³sk och skogsmarken består i huvudsak av granskog i ett attraktivt tillväxtstadie. Fastigheten är belägen mellan Ugglum och Vilske-Kleva på Mössebergs norra sluttning, norr om Falköping. All mark är samlad i en ägofigur som omfattar knappt 39 ha med bra jakt och bra tillgänglighet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (20)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsfastighet utan byggnader med 34,8 ha produktiv skogsmark med hög bonitet beläget på bördiga marker norr om Falköping. Merparten av skogsmarken utgör granskog i åldrarna 20-⁠40 år på välskötta gallringsbestånd med mycket hög tillväxt men här finns också ett fint ekbestånd. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte på Mössebergs norra sluttning med bra tillgänglighet nära allmän väg. Medelboniteten har bedömts till höga 10 m³sk och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 354 m³sk/​år.

Virkesförrådet har uppskattats till 7 866 m³sk vilket ger ett genomsnittligt förråd på 226 m³sk/​ha. Av virkesförrådet utgör 76 % gran, 7 % ek, 8 % al, 5 % björk samt 4 % ask och övrigt löv. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 800 m³sk bestående av gallringar. På fastigheten finns även två mindre biotopskyddsområden på sammanlagt 2 ha.

Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan upprättad i juli 2019.

Jakt

Jakt kan bedrivas på älg, småvilt och vildsvin. Jakträtten är tillgänglig för köparen 2020-06-30. Älgjakten ingår i Mössebergs älgskötselomårde.

Rättsförhållande

Fastighet

FALKÖPING TUNHEM 7:20

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 38,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 34,8 ha
Övrigmark 3,9 ha
Summa: 38,7 ha

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Senast inkomna fastigheter till försäljning