Tjärnvik

Obebyggd och ungskogsdominerad fastighet lättillgängligt belägen invid E4:an ca 4 mil söder om Sundsvall.
Areal: 73 ha
Kommun: Nordanstig
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 450 000 SEK
Anbudsdag: 5/8 2019
Obebyggd skogsmark strax norr om Gnarp, fördelat på tre skiften med god åtkomst genom det befintliga vägnätet. Strategiskt belägen med flera större industrier för förädling av skogsråvara inom ca 4-8 mils avstånd. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 63 ha och det ungskogsdominerade virkesförrådet har beräknats till 3 100 m³sk. Jakt i viltvårdsområde om ca 18 000 ha jaktbar mark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (8)

Foto: Anders Berglund

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2015 av Mellanskog. Planen har sedan justerats för utförda åtgärder och tillväxtberäknats fram till och med 2018 års tillväxt.

Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 63,2 ha produktiv skogsmark och har ett beräknats virkesförråd om 3 100 m³sk. Huvudsakligen yngre skogar där tall utgör 37% av virkesförrådet, gran 35% och löv 27%. Boniteten anges till 4,4 m³sk per hektar och tillväxten uppskattas för närvarande till 290 m³sk per år. Se bifogad skogsbruksplan för vidare information.

Jakt

Fastigheten ingår i Gnarps Östra viltvårdsområde som omfattar ca 18 000 ha jaktbar bark. Älgjakten utövas i fyra älgjaktlag medan småviltjakt bedrivs inom hela viltvårdsområdet. För vidare information se deras hemsida, www.gnarpsvvo.nu eller kontakta Henrik Hybinette,ordförande på mobil: 070-64 00 373.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Gnarps fiskeområde. Se deras hemsida för information om fisket: http://www.fiskaignarp.n.nu/

Rättsförhållande

Fastighet

Nordanstig Gnarps-Berge 1:63

Ägare

Dennis Wintzell 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 73,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 63,2 ha
Berg/hällmark 5,9 ha
Myr/kärr/mosse 0,5 ha
Väg och kraftledning 3,3 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 73,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 176 000 kr
Skogsimpediment 17 000 kr
Summa: 1 193 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 2 000 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Nordanstigs kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning