Tönnånger

Obebyggd skogsfastighet om 335 hektar i Hälsingland
Areal: 335 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 18 200 000 SEK
Anbudsdag: 25/11 2019
Obebyggd skogsfastighet om ca 335 hektar belägen i Söderhamns kommun, södra Hälsingland. Innehavet är välarronderat, välskött och lättillgängligt genom ett väl utbyggt vägnät. Fastighetens produktiva skogsmarksareal uppgår till ca 304 ha och det totala virkesförrådet uppskattas till ca 49 250 m³sk. Huvuddelen av arealen, ca 200 ha, utgörs av växtkraftiga gallringsskogar. Jakt i Wästby jaktklubb om ca 3 400 ha samt Hernebo jaktklubb om drygt 1 200 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under hösten 2019. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 304,3 ha med ett beräknat virkesförråd om 49 263 m³sk vilket ger medelförråd om 162 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,4 m³sk per ha och år. Huvuddelen av arealen, ca 200 ha, utgörs av växtkraftiga gallringsskogar. Ca 22 800 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

De två södra skiftena ingår i Wästby jaktklubb som jagar på ca 3 400 ha. Jaktledare är Håkan Bransell med mob 070-205 31 22.
Den norra delen ingår i Hernebo jaktklubb som jagar på drygt 1 200 ha. Jaktledare i Hernebo är Hans-Olof Ekengren med mob 070-219 84 88.

Vägar

Fastigheten har del i Skogs södra samfällighetsförening (Älgnäs Ga:1). Fastighetens södra skiften ingår i Ersbergsvägens vägförening. Fastigheten har även egna vägar på det norra skiftet.

Registrerade naturvärden

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop. Sydvästra delen av skifte 2, avdelning 26, består av ett område om ca 0,9 ha som klassats som nyckelbiotop med definition "blandsumpskog". På skifte 2 i sydöstra delen av avdelning 104 finns ett område om ca 0,1 ha som klassats som ett område med höga naturvärden.

Kulturvärden

Registrerade kulturvärden saknas på fastigheten.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Tönnånger 1:21

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 327,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 304,3 ha
Myr/kärr/mosse 17,1 ha
Berg/hällmark 6,6 ha
Övrigmark 7,3 ha
Summa: 335,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 7 462 000 kr
Skogsimpediment 62 000 kr
Summa: 7 524 000 kr

Inteckningar

Det finns 2 pantbrev uttagna på fastigheten med ett belopp om totalt 1 300 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Fastighetsmäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Jag är intresserad av fastigheten Tönnånger och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning