Torpa Västergård

Torpa Västergård med skog, åker och naturbeteshagar. Endast 3 km till E4:an.
Areal: 20 ha
Kommun: Mjölby
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 300 000 SEK
Anbudsdag: 15/6 2018
Visning:
2/6 2018
Kontakta mäklaren för tidsbokning.
5/6 2018
Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Torpa Västergård, med sitt högt och vackert belägna gårdscentrum, ligger ca 6 km söder om Väderstad med enbart 3 km till E4:an. Huvudbyggnaden från 1860-talet flankeras av två flyglar. På gården finns även ekonomibyggnader i form av ladugård och loge samt ett magasin och två uthus, samtliga i gott skick. Till gården hör 11,4 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 2 332 m3sk eller motsvarande 205 m3sk/ha samt 8 ha inägomark varav ca 4,5 ha vackra beteshagar och resterande åkermark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vadstena
Storgatan 34
592 21   Vadstena
Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-520 88 91

Bilder (22)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Huvudbyggnaden

Bostaden på Västergården uppfördes omkring 1860 i 1 ½-plan med timrad stomme och stående träfasad med locklist under sadeltak, idag med yttertak i betongtegel. Huvudbyggnaden ligger högt med utsikt över odlingslandskapet och flankeras av två flyglar, även de uppförda på 1800-talet. Bostaden byggdes till på 1940-talet och 1970-talet, dessa delar av byggnaden har regelstomme. Byggnaden vilar på en torpargrund och uppskattningsvis 1/6-del av byggnadsytan har källargrund. Bostaden har kopplade fönster av 2-glastyp och uppvärmning sker via vattenburet system från bergvärmepump installerad 2005, kompressor utbytt 2017. Enligt taxeringen uppgår boytan till 120 m2 fördelat på totalt fyra rum, två hallar och kök.

Bottenvåningen inrymmer hall med massivt trägolv och gjutjärnskamin, sal med massivt trägolv och kakelugn, kontor med massivt trägolv och kakelugn samt kök med vedspis och skafferi. Köksinredningen sattes in under 1990-talet och har renoverats i etapper. Köksluckor och ytskikt renoverades under 2011/2012, vitvaror har delvis byts ut mellan åren 2012-2017. I anslutning till köket finns även groventré med farstu och badrum med wc, dusch och tvätt. Under köket finns en enklare källare. På framsidan av byggnaden finns en inglasad veranda. Övervåningen inrymmer möblerbar hall med massivt trägolv, två sovrum med parkettgolv samt förrådsutrymme. Byggnaden är välskött har många tidstypiska attribut bevarade så som kakelugnar och fina trägolv.

Vatten tas från egen borrad källa med nytt radonfilter. Vattenpump och filter finns i den större ekonomibyggnaden. Avlopp sker till trekammarbrunn med äldre infiltration. Fiberbredband håller på att anslutas till bostadshuset genom VÖKBY.

Flyglar

Flyglarna är uppförda i samma stil som huvudbyggnaden i trä med stående träfasad och locklist under sadeltak med yttertak av lertegel respektive betongtegel. Den södra flygeln, Lillstugan om knappt 30 m2 byggnadsyta, inrymmer gäststuga med kamin och kökspentry. Den norra flygeln inrymmer pannrum om ca 25 m2 med bergvärmepump och förrådsutrymmen. Under byggnaden finns en större källare med jord/ grusgolv.

Driftskostnader

Uppvärmning ca 12 000 kr
Hushållsel ca 4 000 kr
Renhållning 2 900 kr
Vatten och avlopp enskilt
Gårdsförsäkring 10 032 kr
Sotning 110 kr
SUMMA 29 042 kr

Angivna driftskostnader är säljarens bedömda driftskostnader med två personer i hushållet.

Observera att driftskostnaderna för ny ägare kan komma att skilja sig betydligt beroende på användning. Av gårdsförsäkringen avser ca 4 000 kr privatbostaden.

Ekonomibyggnader

Ladugård och loge

Ekonomibyggnad uppförd i början av 1900-talet om ca 230 m2 byggnadsyta i trä under sadeltak med yttertak i aluminium. Ladugårdsdelen fungerar som förrådsutrymmen och har delar av den gamla djurinredningen kvar. Över denna del finns höskulle. Logen har delvis trägolv och nyttjas även den som förrådsutrymmen. I suterrängplan finns även ytterligare förrådsutrymmen med jordgolv. El finns draget i byggnaden och på den södra långsidan i ett tidigare mjölkrum finns ingående vatten och pump som förser hela gården.

Magasin och garage

Magasinet är uppfört i trä under sadeltak med yttertak i aluminium med en total byggnadsyta om ca 120 m2. Byggnaden inrymmer isolerat bilgarage om ca 45 m2 med gjutet golv och plats för två bilar, förrådsutrymmen med gjutet golv och f.d. häststall. Vidare finns även ett gammalt bevarat utedass. Övre våningen rymmer magasinsplan och ett inrett förråd om ca 45 m2 med laminatgolv. El finns draget i byggnaden.

Traktorgarage och vedbod

Mindre ekonomibyggnad uppförd i trä med yttertak i aluminium beläget i anslutning till magasinet. Byggnaden rymmer garage med grusat golv. Vidare finns även strax söder om huvudbyggnaden en vedbod/garage om ca 30 m2 byggnadsyta uppfört i trä med yttertak i eternit.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Gårdens inägomark uppgår enligt skogsbruksplan till totalt 8,3 ha. Enligt SAM-ansökan uppgår åkerarealen till 3,34 ha och betesarealen till 4,54 ha. Åker- och betesmarken ligger väl samlad runt gårdscentrum. Åkern fördelas på fyra mindre skiften och brukas konventionellt med vall. Betesmarken är väl hävdad och har bra staket. Betesmarken betas idag av nötdjur. Stödrätter motsvarande sökt åker- och betesareal ingår i fastighetsöverlåtelsen.

Skogsmark

Enligt nyupprättad skogsbruksplan från 2018, upprättad av Fastighetsekonomi Åke Ragnar Eriksson AB, uppgår den produktiva skogsmarken till 11,4 ha. Det totala virkesförrådet bedöms till 2 332 m3sk eller motsvarande 205 m3sk per ha. Medelboniteten bedöms till 8,5 m3sk per ha och år och trädslagsfördelningen är 52 % löv, 28 % gran och 20% tall. I huggningsklasserna S1 och S2 finns hela 1 925 m3sk. Merparten av skogsmarken ligger strax söder om gårdscentrum i ett samlat skifte.

Nyckelbiotoper

Enligt Skogsstyrelsen berörs ej fastigheten av nyckelbiotop.

Jakt

Fastigheten erbjuder jakt främst på vildsvin och rådjur men även övrigt småvilt. Jakten är muntligt upplåten till två olika jakträttsinnehavare. Jaktrelaterade inventarier på fastigheten så som jakttorn och utrustning för åteljakt tillhör jakträttsinnehavarna.

Rättsförhållande

Fastighet

Mjölby Väderstads-Torpa 1:5, Kolboryd 1:4

Ägare

Inger Gyllemark 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 20,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 11,4 ha
Impediment 0,3 ha
Väg och kraftledning 0,0 ha
Inägomark 8,3 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 20,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 548 000 kr
Åkermark 308 000 kr
Betesmark 147 000 kr
Tomtmark 187 000 kr
Bostadsbyggnader 646 000 kr
Ekonomibyggnader 132 000 kr
Summa: 1 968 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 34 500 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Fastighetsmäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Jag är intresserad av fastigheten Torpa Västergård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning