Torsby-Ranneberg

Äldre gårdscentrum i naturskönt och attraktivt läge strax norr om Kärna.
Areal: 22 ha
Kommun: Kungälv
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 000 000 SEK
Anbudsdag: 19/3 2018
Visning:
25/2 kl 11:00-12:00
Mindre gård i naturskönt och attraktivt läge i Ryrsdal strax norr om Kärna. Fastigheten består av två skiften där hemmaskiftet innehåller fastighetens byggnader samt jordbruksmark på ca 8 hektar och strax norr om ligger skogsskiftet som är på ca 14 hektar. Det är drygt 10 ha produktiv skogsmark med en skogsvolym på ca 1 500 m3sk.

Äldre gårdscentrum i sämre skick men som kan vara möjligt att ersätta med ny byggnation. Med egen infart och på egen tomt finns en sommarstuga på ca 50 kvm.

Här finns möjlighet att skapa ett lantligt boende med odling och djurhållning kombinerat med skogsbruk och jakt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Äldre hus som är byggt i trä och som är i dåligt skick. Bygglov för nytt bostadshus beviljades 2014, men måste sökas om då tiden för byggstart gått ut för det gamla bygglovet. Vid byggnation finns kommunalt VA och bredband via fiber att ansluta till vid landsvägen.

Sommarstuga

En bit från gården med egen tomt och egen infart ligger en sommarstuga om ca 50 kvm. Huset är i ett plan med källare under del av huset. I bostaden finns hall, kök, två sovrum, allrum och badrum. Det finns eget vatten från en borrad brunn och eget avlopp till äldre avloppsanläggning. Uppvärmning med el och med vedkamin. Larm finns installerat i bostaden. Kommunalt VA och fiber finns vid landsvägen.

Energideklaration

Energideklaration saknas för bostadshusen och säljaren har inte för avsikt att upprätta någon i anslutning till försäljningen.

Ekonomibyggnader

Stall

Vid det äldre huset finns rester av ett gammalt stall och en vedbod/förråd. Dessa byggnader är i dåligt skick.

Vedbod

Vid sommarstugan finns mindre förrådsbyggnad för trädgårdsredskap, cyklar och ved. Enkel byggnad om
ca 25 kvm i trä med tegeltak.

Skog och mark

Åker- och betesmark

På hemskiftet runt gården finns ca 7,5 ha jordbruksmark. Enligt taxering fördelas det på 5 ha åker och 2 ha bete. Åkermarken har enligt taxering normal beskaffenhet och otillfredsställande dränering. Betesmarken är av normal beskaffenhet. Marken är muntligt upplåten årsvis och är tillgänglig för ny ägare efter innevarande år.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark finns på ett utskifte ca 1 km norr om gårdscentrum. Det finns en skogsbruksplan som upprättats 2016 av Woodsia och sedan uppräknats med ett års teoretisk tillväxt, se bilaga. Enligt planen omfattar skogsmarken 10,6 ha med ett bedömt virkesförråd på ca 1 500 m3sk. Skogsmarken har en bonitet på 7 m3sk/ha*år och skogen är omväxlande och av blandskogskaraktär med en träd-slagsfördelning på tall 29 %, gran 37 %, ek 16 % och övrigt löv 19 %. Nästan hälften av arealen utgörs av växtlig ungskog som behöver röjas och som kommer ge hög framtida tillväxt.

Jakt

Jakten är tillgänglig för ny ägare vid tillträde. Småviltsjakten har bedrivits i jaktlag om ca 400 ha. Fastigheten ingår i älgjaktslag om ca 800 hektar med senaste tilldelning 1 vuxen och 1 kalv.

Fiske

Möjlighet till fiske i Kvarnbäcken.

Övrigt

Fastigheten gränsar till Kärna Bokskogs naturreservat med vacker natur och många strövstigar.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungälv Torsby-Ranneberg 1:5

Ägare

Agneta Wilhelmson Kåremar 1/2
Hans Wilhelmson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 20,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 10,6 ha
Impediment 1,0 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Inägomark 7,5 ha
Övrigmark 2,8 ha
Summa: 22,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 399 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Åkermark 326 000 kr
Betesmark 64 000 kr
Tomtmark 827 000 kr
Bostadsbyggnader 388 000 kr
Summa: 2 010 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 500 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Torsby-Ranneberg och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning