Torstenstorp

Trevlig skogsfastighet i ett skifte, utan byggnader, belägen i Orleka norr om Tidaholm. 6 400 m3sk och bra bonitet.
Areal: 41 ha
Kommun: Tidaholm
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 250 000 SEK
Anbudsdag: 12/10 2018
Trevlig skogsfastighet i ett skifte, utan byggnader, belägen i Orleka norr om Tidaholm. Till Torstenstorp hör drygt 37 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 6 426 m3sk samt 3 ha inägomark. Den löpande tillväxten är bra och boniteten uppgår till
8,8 m3sk. Fastigheten erbjuder bra jakt med gott om tillgång på vilt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (23)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Torstenstorp är en tilltalande mindre skogsfastighet i ett väl arronderat skifte med sammanlagt 37,6 ha produktiv skogsmark. Fastigheten erbjuder ett stort stycke avverkningsbar skog samt bra gallringsskogar och fina granföryngringar. Tillgängligheten är god och det finns en en B-klassad skogsväg genom fastigheten, som leder till allmän väg en bit norr om fastigheten.
Medelboniteten har bedömts till 8,8 m3sk och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till i genomsnitt 209 m3sk/år. Virkesförrådet har uppskattats till 6 426 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 171 m3sk/ha. Av virkesförrådet utgör 60 % gran, 35 % tall och 5 % löv.
Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 3 500 m3sk, i huvudsak föryngringsavverkning. Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan, upprättad i augusti 2018.

Betesmark

Det finns ca 3,6 ha inägomark till fastigheten som är inhägnat och betas. Den stödberättigande marken är ca 3,5 ha och stödrätter finns tilldelade och miljöstöd ges för allmänna värden. Det finns en vattenkälla på fastigheten vilket gör att betesdjuren har tillgång till vatten.

Jakt

Jakten är tillgänglig för köparen från och med 2019-06-30. Tillgången på vilt bedöms som god där vildsvinsstammen är utmärkande. Älgjakten ingår i älgskötselområde, via Orleka jaktlag. Jaktutrustning såsom jakttorn och liknande är jaktarrendatorns egendom och ingår inte i överlåtelsen

Rättsförhållande

Fastighet

Tidaholm Torstenstorp 1:1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 37,6 ha
Skogsimpediment 0,2 ha
Betesmark 3,6 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 41,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Summa: 2122000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 35 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Senast inkomna fastigheter till försäljning