Tostaryd

Mindre lantbruksfastighet, belägen ca 12 km öster om Skövde.
Areal: 15 ha
Kommun: Skövde
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 3 000 000 SEK
Anbudsdag: 20/4 2018
Visning:
29/3 2018
Vänligen anmäl ert deltagande.
3/4 2018
Vänligen anmäl ert deltagande.
Mindre lantbruksfastighet, belägen ca 12 km öster om Skövde. Gårdscentrum utgörs av två mindre bostäder och ladugård med inredd stalldel. Omkring byggnationen finns betesmarker och en anlagd paddock. Utöver betesmarkerna så finns även ca 10 ha åkermark och ca 2,5 ha skogsmark tillhörande fastigheten. Åkermarken ligger huvudsakligen samlad kring gårdscentrum. Med dessa förutsättningar är fastigheten ytterst lämplig som en hästgård med goda kommunikationsmöjligheter och ett boende med bekvämt avstånd till det mesta.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostad 1

Bostad i 1,5 plan om ca 80 kvm med timrad stomme, ståendes på torpargrund med fasad av stående träpanel samt tak av betongpannor. Fönstren är av typen kopplade tvåglas i markplan och 3-glas isolerfönster på övre plan. Uppvärmning sker med luftvärmepump, braskamin samt direktverkande el. Enskild avloppsanläggning från 1976 med trekammarbrunn och gemensam infiltrationsanläggningen med bostad 2. Enskilt vatten från djupborrad brunn med filter mot järn, mangan och kalk.

Entré via tillbyggd mindre farstu på baksidan. Kök med ljusmålade köksluckor och plastmatta. Badrum med wc, handfat, badkar, tvättmaskin och en vv- beredare. Badrummet gjordes iordning i början av 2000-talet och har plastmatta på golv och väggar. Dubbelrum med trägolv och en braskamin som installerades år 2017. Hall med huvudentré ut till veranda samt trapp till övre plan. Ytterligare ett rum i markplan med trägolv. Övre plan inreddes år 2010-11 och rymmer två sovrum samt en mindre hall.

Bostaden är för närvarande uthyrd.

Bostad 2

Likt bostad 1 är även denna byggnad uppförd i 1,5 plan med timrad stomme på torpargrund och med fasad av stående träpanel (utbytt och tilläggsisolerad under slutet 90-tal) samt betongpannor på taket. Samtliga fönster är kopplade 2-glas. Boarean uppgår till ca 100 kvm. Bostaden är tillbyggd med en rymlig entré som leder in till kök och matplats med plastmatta. Badrum med wc, handfat, duschplats, tvättmaskin och vv-beredare. Kök och badrum gjordes iordning under början av 2000-talet. Vidare finns ett dubbelrum med trägolv och braskamin (ej godkänd att elda i), hall med huvudentré och veranda utanför samt ytterligare ett rum med plastmatta. På övre plan finns ett sovrum som ej är färdigställt samt övrigt utrymme som en möblerbar hall.

Denna bostad, som idag står tom, värms upp av direktverkande el och har en egen, mindre trekammarbrunn som ansluter till den gemensamma infiltrationen. Vatten tas från den gemensamma djupborrade brunnen.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Höghusbyggd ladugård under plåttak med stomme i trä, väggar av trä samt tegel kring stalldelen. Djurdelen är inredd som stall med fyra boxplatser samt foderberedningsutrymme. Två boxar är godkända för stora hästar och övriga två boxar är lite mindre. I stallet finns även ett isolerat rum med inkommande vatten, hydrofortank och avhärdningsfilter. Hit kommer inkommande vatten från gårdens djupborrade brunn och leds sedan vidare till respektive bostad.
Logdel med körloge, inredd sadelkammare samt övrigt förvaringsutrymme. Vidbyggt logen finns ett förråd i två avdelningar samt ett ovanliggande utrymme som tidigare fungerade som sadelkammare.

Skog och mark

Åkermark

Den stödberättigade åkerarealen uppgår till 10,12 ha och fördelar sig i fyra områden varav det största utgör knappt 8 ha. Åkermarken består huvudsakligen av mellanlera där det stora skiftet täckdikades år 1981. Det två mindre skiftena väster om gården, är ej täckdikade.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 2,5 ha och finns fördelad i två skiften, väster om gårdscentrum. Det södra skogsskiftet om ca 1,6 ha, avverkades och återplanterades med gran under början av 2000-talet. Detta bestånd är röjt en gång sedan nyetablering. Det norra skiftet består av ca 0,9 ha skogsmark som angränsar en mosse och utgörs därmed delvis av tallskog på torvmark. På övrig del av detta skogsskifte växer blandskog med gran, tall och björk som dominerande trädslag. Detta bestånd har skog i varierande ålder och med stor dimensionsspridning. Virkesförrådet har uppskattas till ca 300 m3sk, vilket ger ett genomsnitt på ca 120 m3sk/ha.

Betesmark

I anslutning till stallet finns ca 0,5 ha betesmark/ hagmark som idag nyttjas för hästbete. Denna mark är delvis bevuxen med björk och berättigar ej EU-stöd

Arrende EU-stöd

Fastighetens åkermark är utarrenderad t.o.m. 2018-12-31. EU-stödrätter motsvarande den stödberättigande arealen överlåtes vederlagsfritt till köparen inför brukningsår 2019. Hela arealen överlåtes höstplöjd.

Jakt

Jakträtten är skriftligen upplåten och övergår till köparen 2019-07-01. Vilttillgången är god med förekomst av de, för området vanligaste jaktbara vilten. Älgjakten bedrivs idag i större jaktlag.

Rättsförhållande

Fastighet

Skövde Tostaryd 1:4, 1:14

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 13,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 182 000 kr
Åkermark 697 000 kr
Betesmark 21 000 kr
Tomtmark 220 000 kr
Bostadsbyggnader 463 000 kr
Summa: 1 583 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 250 000 kr
För mer information se prospektet

Försäljningssätt

För mer information se prospektet

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Jag är intresserad av fastigheten Tostaryd och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning