Trångsund

Obebyggd skogsfastighet vid Årskogen, knappt fyra mil söder om Sundsvall. Jakt i större viltvårdsområde.
Areal: 17 ha
Kommun: Nordanstig
Objektstyp: Skog
Prisidé: 290 000 SEK
Anbudsdag: 25/11 2019
Här en lämplig fastighet för dig som funderat på att bli skogsägare eller för dig som vill utöka tidigare innehav. Fastigheten omfattar ca 16 ha skogsmark i en välarronderad ägofigur belägen strax öster om E4:an, mellan Sundsvall och Hudiksvall. Befintliga vägar ger förhållandevis god åtkomst och virkesförrådet uppgår till ca 1 100 m³sk. Jakt i viltvårdsområde om ca 18 000 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2019 av Johan Pålsson på Areal i Ljusdal. Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 16,1 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 1 116 m³sk.

Virkesförrådet domineras av yngre skogar och den äldre skogen som finns på fastigheten har sparats i samband med tidigare avverkningar. Det är dels skog på mager torvmark och dels skog som håller på att utveckla naturvärden. Se bifogad skogsbruksplan för vidare information.

Jakt

Fastigheten ingår i Gnarps Östra viltvårdsområde som omfattar ca 18 000 ha jaktbar bark. Älgjakten utövas i fyra älgjaktlag medan småviltjakt bedrivs inom hela viltvårdsområdet. För vidare information se deras hemsida, www.gnarpsvvo.nu eller kontakta Henrik Hybinette,ordförande på mobil: 070-64 00 373.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Gnarps fiskeområde. Se deras hemsida för information om fisket. http://www.fiskaignarp.n.nu/

Rättsförhållande

Fastighet

NORDANSTIG ROGSTA 5:3

Ägare

Lars Hägglund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 17,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,1 ha
Skogsimpediment 1,2 ha
Summa: 17,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 164 000 kr
Skogsimpediment 5 000 kr
Summa: 169 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Nordanstigs kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Johan Pålsson
Skogsmästare
0651-688 54
070-200 47 90

Senast inkomna fastigheter till försäljning