Tunby Gård

Köttproduktion och hyreslägenheter samt jord och skog i mycket bra läge.
Areal: 110 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 150 000 SEK
Tunby Gård har i dag köttproduktion om sammanlagt ca 110 djur där produktionen består av ca 45 dikor och i övrigt kalvar/ungdjur. På gården finns även häststall med sex fina boxar. Mangårdsbyggnaden inrymmer tre lägenheter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (20)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadhuset

Mangårdsbyggnaden är en ståtlig byggnad där den ligger på höjden längs den gamla vägen till Hälsingtuna kyrka. Byggnaden är ursprungligen uppförd under 1800-talet med tidstypisk snickarglädje på veranda och balkong. Huset har i omgångar renoverats och fasaden har bytts i samband med yttre tilläggsisolering. Skorstenarna är ovan tak nyligen renoverade.

Bottenvåningen inrymmer en lägenhet (A) med boarea om cirka 170 m². Planlösningen består i hall, kök, vardagsrum med öppen spis och fyra sovrum samt wc/badrum/tvättstuga samt ytterligare liten wc. Stor altan i söderläge. Hyresintäkten uppgår enligt ägaren till 10 600 kr/månad inklusive motorvärmare och ny ägare kan tillträda lägenhet A.

Övervåningen inrymmer två bostäder. Lägenhet (B) har en boarea om cirka 71 m² och planlösningen består i hall, kök, wc/badrum, vardagsrum med öppen spis samt två sovrum. Stor balkong i söderläge.

Hyresintäkten uppgår enligt ägaren till 4 500 kr/månad. Lägenhet (C) har en boarea om cirka 69 m² och planlösningen består i hall, kök, wc/badrum, vardagsrum med kakelugn samt två sovrum. Liten altan i norrläge. Hyresintäkten uppgår enligt ägaren till 4 400 kr/månad inklusive motorvärmare. Köparen övertar säljarens rättigheter och skyldigheter för lägenheterna B och C. Tvättmaskinerna i lägenhet B och C ägs av hyresgästerna och ingår inte i köpet.

Källare under del av byggnaden som inrymmer före detta pannrum, bastu/dusch/wc. Tvättmaskinen i källaren ingår inte i köpet. Stensatt matkällare under södra gaveln. Eget vatten via borrad brunn. Uppvärmning med värmepump från 2012. 1 200 meter jordvärmeslang nedgrävd delvis på egen mark samt
bergvärme via borrhål. Servitut kommer upprättas avseende jordvärmeslangen. Fiber finns installerat. Avlopp består av trekammarbrunn och infiltration från 1990.

Lägenhet B och C har egna elmätare medan lägenhet A delar elmätare med övrig förbrukning på gården. Den finns en eftermonterad elmätare för manuell beräkning av lägenheten A´s förbrukning.

Energideklaration saknas för närvarande men kommer att upprättas.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugård i timmer med 46 godkända kortbåsplatser för mjölkkor. Spannmålshantering med spannmålskross och spannmålsficka. Höloge på övervåning. Rälshängd fodervagn och skraputgödsling. Fd. mjölkrum, omklädningsrum med dusch och toalett.

Lösdriftstall

Uppfört år 2012 på betongplatta med fasadbeklädnad av plåt. Stomme av limträ. Byggnadsarean uppskattas till ca 650 m².

Ligghall

Vidbyggd till gamla ladugården. Uppförd år 2013 på betongplatta med fasadbeklädnad av plåt. Stomme av limträ/stål. Delvis öppningsbar långsida. Byggnadsarean uppskattas till drygt 300 m².

Plansilo

Plansilo uppförd 1983 i två fack om sammanlagt ca 200 m². Beräknad volym är ca 400 m³

Plansilo

Plansilo uppförd 1991 i ett fack om sammanlagt ca 130 m². Beräknad volym är knappt 400 m³.

Gödselbrunnar

Brunn uppförd år 1996 med en volym om ca 1 500 m³. Brunn uppförd på 1980-talet med en volym om ca 115 m³.

Gårdsverkstad/Maskinhall/Stallplatser

Hela byggnaden är uppförd 1982 på betongplatta och stomme av träkonstruktion. Fasadbeklädnad av stående brädpanel. Takbeklädnad av plåt. Verkstaden är isolerad och har en stor port. Invändig yta uppskattas till ca 60 m². Maskinhallen har två topphängda skjutportar i trä. Lokalytan uppskattas till ca 140 m². Stallet inreddes i byggnaden åren 2000/2005 och inrymmer tre boxar om ca 9 m² vardera och tre boxar om ca 8 m² vardera samt sadelkammare. Boxarna är godkända för stor häst. 5 boxar är för närvarande uthyrda.

Snickarbod

Äldre magasin uppfört i timmer som idag tjänar som förråd. Vidbyggt skärmtak med betongplatta (fd. sågplats för minisågverk och fd. flisförråd).

Sommarköket

I ett gammalt hus finns förråd till uthyrningslägenheterna samt en liten lägenhet som idag används till kontor. Uppvärmning via direktverkande el. Fiber finns installerat.

Garage

Liten byggnad uppförd helt i trä på betongplatta som numera inte används till annat än förråd. För närvarande uthyrt.

Garage i souteräng

Äldre garage under jord uppfört helt i betong där takbeläggningen har bristfällig tätning. El finns. Byggnaden är uthyrd som förråd.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastigheten har för regionen ovanligt stor åkermarksareal med god arrondering. Säljaren brukar marken själv och en köpare kan tillträda marken efter överenskommelse. För närvarande utgör princip all åkermarksareal vallproduktion. Stödrätter förvärvas av säljaren i en separat överenskommelse. Enligt bifogad skogsbruksplan uppgår den sammanlagda inägomarkarealen till 55,7 ha. Säljaren uppskattar att ca 4 ha av dessa som inte är plöjningsbar.

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad av Göran Sigvardsson i december 2017 och sammanfattas enligt nedan. Produktiv skogsmarksareal uppgår till 42,6 ha med ett virkesförråd om 6 448 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 151 m³sk/ha. Medelboniteten är skattad till 6,1 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten är första året 270 m³sk (6,3 m³sk/ha). Åldersfördelningen visar en tyngdpunkt på yngre gallringsskogar. Volymen G2-, S1- och S2-skog uppgår till 806 m³sk. Volymen S3-skog uppgår till 900 m³sk.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper finns i skrivande stund registrerade på Fastigheterna.

Jakt

Beträffande Tunbyn 3:1 bedrivs troligtvis jakten som enskild och belägenheten med det stadsnära läget ger Tunbyn 3:1 begränsade jaktliga möjligheter. Halsta 3:16 ingår enligt säljaren i Västerbygdens jaktområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Tunbyn 3:1, Halsta 3:16

Ägare

Monica Fredriksson 1/2
Bo Fredriksson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 110,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 42,6 ha
Impediment 2,5 ha
Väg och kraftledning 2,2 ha
Inägomark 63,6 ha
Övrigmark 4,9 ha
Summa: 115,8 ha

Taxeringsvärde

För information om aktuella taxeringsvärden, se prospekt.

Inteckningar

Tunbyn 3:1 Penninginteckningar finns om totalt 6 470 000 kr. Dessa gäller även i andra fastigheter. Inga lån skall övertas av köparen och Säljaren löser eventuella lån som belöper på Försäljningsobjektet senast på Tillträdesdagen. Halsta 3:16 Penninginteckningar saknas.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Senast inkomna fastigheter till försäljning