Ussbo kvarn

Fantastiskt boende med möjlighet till djurhållning, jakt, fiske och rekreation.
Areal: 70 ha
Kommun: Mark
Objektstyp: Gård
Prisidé: 8 000 000 SEK
Anbudsdag: 2/10 2019
Visning:
19/9 kl 17:30-18:30
Anmälan till mäklaren är obligatorisk.
22/9 kl 11:00-12:30
Anmälan till mäklaren är obligatorisk.
Gård i vackert läge i Lillåns dalgång i södra delen av Marks kommun. På fastigheten finns ett eget ritat bostadshus i ett plan med många unika detaljer. Vid gården finns även en ladugård med verkstad och stora utrymmen. Bostaden ligger högt i kanten av den öppna marken och med skogen på ca 47 ha bakom sig. Här kan man få ett fantastiskt boende med möjlighet till djurhållning, jakt och rekreation runt knuten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (24)

Foto: Mikael Axelsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Större magnifikt bostadshus uppfört av nuvarande ägare 2006. Vid uppförandet så satsades på design, kvalité och funktionalism. Huset är ett lösvirkeshus byggt av duktiga lokala hantverkare. Huset är högt placerat under pampiga lövträd med utsikt över dalgången och den egna åkermarken med vackra dammar och Lillån. I öster bakom huset kommer skogen som skydd.

Bostadshuset har 460 m2 under tak varav bostadsdelen utgörs av 180 m2, garagedelen 80 m2. Övrig takyta återfinns över de väl tilltagna altanerna och uteplatserna med golv av trätrall och klinkers. Fasaden har en ytterpanel av stående norrländskt tätvuxet virke som är obehandlat vilket ger en vacker jämngrå kulör. Ytterväggarna är välisolerade och invändigt har spånskivor satts upp på väggarna under gipsen så att det skall gå att fästa upp tavlor mm utan att vara beroende av reglarna.

Invändigt slås man av den väl tilltagna takhöjden om 2,7 meter, som ger rymd och ljus i hela huset. Parkettgolv i alla rum, i vardagsrummet är parkettgolvet av lönn och i övriga huset björkparkett, vilket bidrar till den ljusa och luftiga känslan. Snickerierna i köket är levererat från Kungsäterkök och är tillverkande av svensk al. Hela bostadsdelen i bostadshuset har golvvärme och det finns förberett med framdraget ledningar för golvvärme och vatten till garagedelen. Vardagsrummet och två av sovrummen är anslutna till luftkonditionering/AC som kyls av grundvattnet. Dagvattnet från huset samt vattnet från AC går till dammarna som ligger i strax nedanför huset. Vatten från egen djupborrad brun som är kopplat till reningsverk samt eget avlopp till trekammarbrunn med infiltration.

Bostaden erbjuder trivsamt boende med många genomtänkta lösningar och design.

Bostadshuset fördelar sig på välkomnande entré, där man till vänster når grovkök med tvättstuga och innanför finns pannrum. Till höger om entrén finns ett praktiskt kök med många tekniska lösningar och detaljer. I anslutning till köket finns det stora sällskapsrummet med matplats. I sällskapsrummet finns möjligheter att duka långbord till jul, men även möjlighet att sätta sig i en bekväm fåtölj i burspråket och läsa en god bok eller bara titta ut över det vackra landskapet. I anslutning till sällskapsrummet finns tre sovrum var av ett större med rejäl klädgarderob (walk in closet). I husets nordöstra del finns större garage med tre portar och vidbyggt finns även en carport. Runt huset finns altaner och uteplatser under tak samt gångramper i trall så att man enkelt kan förflytta sig mellan uteplatserna eller ut i trädgården.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad i gott skick med en byggarea om ca 360 m2. Ladugården är praktiskt inredd med verkstadsdel och snickarbod i den gamla fähusdelen. Här finns även förråd och ett kylrum. Logdelen som är uppdelad på två delar har en del med gjutet golv med ränne ovanför och stor port på gaveln. Den andra delen har trägolv med port mot långsidan av byggnaden. Logdelen erbjuder goda förrådsutrymmen eller möjlighet till festlokal för sensommarens kräftskivor. Bakom ladugården finns en hårdgjord spolplatta och på gaveln av byggnaden finns en gjuten cementplatta.

Jordkällare

I anslutning till bostadshuset på andra sidan den skyddade innergården finns en nyuppförd jordkällare med praktisk förvaring.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Från gården och mot Lillån ligger den öppna marken som till största delen är åkermark. Jordbruksmarken omfattar enligt taxering ca 16 hektar åker och 3 hektar betesmark. Jordbruksmarken är i dagsläget utarrenderad. Jordbruksmarken är tillgänglig för en ny ägare odlingssäsongen 2020. Arrendatorn innehar EU-stödrätter på jordbruksmarken vid ett avslutat arrende skall EU-stödrätterna gällande gården föras över från arrendatorn till fastighetsägaren.

Ca 2 ha av åkermarken kommer att avstyckas i pågående lantmäteriförrättning.

Skogsmark

Fastigheten har en välskött skog i en omväxlande terräng. Det finns ett väl utbyggt skogsbilvägnät som ger bra åtkomst både för skogsbruk och jakt. Det finns en skogsbruksplan från Södra som upprättats i december 2016 och där skogsvolymen justerats med hänsyn till utförda åtgärder och tillväxt tom växtsäsong 2019.

Enligt skogsbruksplanen uppgår virkesförrådet till 7 650 m3sk med trädslagsfördelning bestående av gran 60 %, tall 16 %, löv 14 % samt ädellöv 10 % (främst ek).

Fastigheten har en medelbonitet på 8,1 m3sk/ha och år.

Enligt skogsbruksplanen är den aktuella årliga löpande tillväxten 360 m3sk. Den höga löpande tillväxten gör att fastigheten har en årlig tillväxt motsvarande ca 4,7 % på virkesförrådet. En stor del av skogen är växtliga yngre och medelålders skogar (20-50 år) och det finns ca 1 000 m3sk som är klassat som slutavverkningsskog (S1). För ytterligare information om skogen se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Nyckelbiotoper

I fastigheten finns idag inga nyckelbiotoper registrerade. Det finns två områden med höga naturvärden som båda är lövskogar i kanten mot den öppna marken.

Jakt

Jakten är tillgänglig för ny ägare vid tillträde. Här finns goda möjligheter till jakt på älg, rådjur, vildsvin och övrigt småvilt i variationsrika marker. Älgjakten bedrivs samordnat i älgjaktslag på ca 1 000 ha. Här finn säven möjlighet till fågeljakt på änder, gäss och fasan vid gårdens sjö och dammar och utefter Lillån.

Från Lillåns dalgång och den öppna marken sträcker sig markerna uppför en variationsrik slänt förbi Stora Ulvasjön och fortsätter mot toppen.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Viskans fiskevårdsområde. I Lillån finns bra fiskemöjlighet efter gädda, öring och stor färna. Ovanför gården ligger sjön Stora Ulvasjön samt i anslutning till gårdscentrat finns anlagda dammar.

Övrigt

I Horred som ligger ca fem km bort finns samhällsservice i form av skola (F-6), vårdcentral, pendelstation med mera. För information om Marks kommun se www.mark.se

Rättsförhållande

Fastighet

Mark Ussbo 1:4, 1:3

Ägare

Christer Ekelund 1/2
Irene Elsy Margareta Ekelund 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 69,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 46,8 ha
Skogsimpediment 4,3 ha
Väg och kraftledning 2,9 ha
Inägomark 16,9 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 71,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 537 000 kr
Skogsimpediment 17 000 kr
Åkermark 613 000 kr
Betesmark 51 000 kr
Tomtmark 225 000 kr
Bostadsbyggnader 1 802 000 kr
Ekonomibyggnader 78 000 kr
Summa: 6 323 000 kr

Inteckningar

Det finns sju penninginteckningar uttagna om totalt 1 500 000 kr. Fastigheterna är samintecknade. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Ussbo kvarn och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning