Vågsäng

Rofyllt läge med strandlinje mot Ljusnan mellan Ljusdal och Järvsö.
Areal: 19 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Gård
Prisidé: 800 000 SEK
Anbudsdag: 16/8 2019
Visning:
11/7 kl 15:00
Anmälan innan till mäklaren.
26/7 kl 15:00
Anmälan innan till mäklaren.
Fastighet i rogivande skogsmiljö med relativ närhet till såväl Ljusdal som Järvsö. Längs fastighetens strandlinje mot älven Ljusnan finns en timmerlada. Torpet omfattar 3 rum och kök, el och vatten finns. Med endast ca 400 m till busshållplats finns förhållandevis goda möjligheter att nyttja kollektivtrafiken. Fastighetens ca 19 ha produktiva skogsmarksareal har ett beräknat virkesförråd om ca 1 400 m³sk. Jakt i viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (13)

Foto: Anders Berglund, Johan Pålsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Torpet

Byggnad i 1 1/2-plan med kök, rum, litet badrum och förrådsutrymme på bottenvåningen samt två rum och klädkammare på den övre våningen. Badrummet har wc, handfat och dusch. Krypgrund på gjuten sockel, fasad av stående träpanel med läkt, kopplade 2-glasfönster och takbeklädnad av plåt. Uppvärmning genom direktverkande el-radiatorer. Där finns en vedkamin men då den inte har använts under senare år råder eldningsförbud. Byggnadsarea ca 56 m² varav brokvist utgör ca 5 m².

Vatten tas från egen borrad brunn (-90). Avloppsanläggningen är enskild och ej godkänd, kommunen har givit föreläggande om att ordna ny anläggning.

Energideklaration

Någon energideklaration har ej upprättats.

Driftskostnader

El, 18 000 kWh 27 000 kr (bedömt)
Sophämtning 715 kr
Slamtömning 1 500 kr
Försäkring, ca 3 600 kr
Väghållning, ca 2 500 kr
Totalt 35 315 kr

För boendekostnadskalkyl vänligen kontakta mäklaren.

Övrig

Uthus, carport

Uthusbyggnad huvudsakligen uppförd i timmer med yttertak av pannplåt. Byggnadsarea ca 45 m². I anslutning finns en mindre carport med plats för en bil uppförd i trä och yttertak av plåt. Byggnadsarea ca 16 m².

Förråd, vedbod

Äldre enklare byggnad uppförd i trä med yttertak av pannplåt. Byggnadsarea ca 33 m².

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan har upprättats i juni 2019 av Johan Pålsson på Areal i Ljusdal. Enligt denna omfattar fastigheten 18,9 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 1 456 m³sk vilket ger ett medelförråd om 77 m³sk/ha. 62% av virkesförråd utgörs av tall, löv 35% och gran 2%. Boniteten har beräknats till 5,1 m³sk/ha.

Avdelningarna 2 och 5 har gallrats och utgörs av relativt glesa öppna lövbestånd med goda siktförhållanden.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Ljusdals Södra o Västra Viltvårdsområde. Jakten är enligt säljaren inte upplåten till annan och ny ägare ska anmäla sitt eventuella deltagande till viltvårdsområdets ordförande Roland Fredholm, telefon 070-601 07 64.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Ljusdals Fiskevårdsområde. Se mer information på http://www.ljusdalsfvo.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Vågsäng 1:2

Ägare

Margareta Wikström dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 18,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 18,9 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 19,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2018
Skogsmark 560 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Tomtmark 66 000 kr
Bostadsbyggnader 127 000 kr
Övrig 20 000 kr
Summa: 775 000 kr

Inteckningar

Två penninginteckningar om totalt 100 000 kr finns uttagna i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Johan Pålsson
Skogsmästare
0651-688 54
070-200 47 90

Senast inkomna fastigheter till försäljning