Vakastenen

Välformat skifte öster om Järvsö om ca 100 ha produktiv skogsmark med virkesförråd om ca 8 800 m³sk. Jakt i Järvsö Östra VVO.
Areal: 105 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 000 000 SEK
Anbudsdag: 20/12 2019
Ett av dom mest sagoomspunna bergen i Järvsö är Gumbacke. Det ligger en mil öster om Kalvsjöns östra strand. Sägnen förtäljer att i forna tider var det gott om jättar i Hälsingland och att det på Gumbacke samlades till tings och släktmöten. Den flicka, som ville se huru hennes tillkommande man skulle se ut, hon skulle gå till vakastenen någon av de sedvanliga kvällarna efter solens nedgång och sätta sig på den så, att hon vände ansiktet mot söder. (Folklig trad.)
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (5)

Foto: Göran Persson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsmarken är inventerad under hösten 2018 av Rundvirke Skog AB. Arealen produktiv skogsmark är i uppmätt till 100,1 ha. Planen har därefter tillväxtberäknats för tillväxten 2019 samt justerats för åtgärder. Även detta har ombesörjts av Rundvirke Skog AB. Virkesförrådet uppgår till 8 822 m³sk vilket ger ett medelförråd om 88 m³sk/ha. Medelboniteten är skattad till 5,6 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 385 m³sk/år (3,8 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Förtydligande till skogsbruksplanen. De senaste åren har betydande skogsvårdande insatser utförts på försäljningsobjektet. Bland annat har avdelningarna 21, 35 och 36 markberetts och planterats år 2017. Avdelningen 27 har markberetts och frösåtts år 2017. Omkring 7 ha (avdelning 39) har ungskogsröjts år 2018. Samma år underväxtröjdes och gallrades ca 10,5 ha (avdelningarna 28, 29,37 och 38). Källa, Anders Jonsson, Rundvirke Skog.

Naturvärden

Avdelningarna 1, 3 och 30 är av Skogsstyrelsen registrerade som områden med sumpskog. Källa. SkogensPärlor och SeSverige.

I avdelning 15 är kulturlämning i form av "naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn" (Vakastenen) registrerad. I avdelning 3, 27 och 29 finns lämningar efter kolarkojor noterade. I avdelning 5 ,16 och 27 finns kolbottnar registrerade. Källa, Riksantikvarieämbetet.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Järvsö Östra VVO som omfattar ca 19 500 ha. Gunnar Olsson, kassör, är kontaktperson som nås på tel: 0651-407 90.

Fiske

Försäljningsobjektet är beläget inom Järvsö Fiskevårdsområde. Se mer information på www.jarvsofvo.se/

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet är under avstyckning och förrättningen är färdig inom kort. Förrättningens överklagandetid löper ut 19 december 2019. Därefter är försäljningsobjektet egen fastighet och den preliminära fastighetsbeteckningen är Ljusdal Uvås 2:26.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Uvås 2:24, del av.

Ägare

Eskil Hammarström 1/2
Anna Hammarström 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 100,1 ha
Myr/kärr/mosse 2,6 ha
Berg/hällmark 1,9 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 104,9 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningen avser del av fastighet saknas fastställt taxeringsvärde för försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning