Vallsta

Mindre skogsfastighet med jakträtt i viltvårdsområde.
Areal: 2 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 150 000 SEK
Anbudsdag: 25/11 2019
Mindre skogsfastighet med jakträtt i viltvårdsområde. Obebyggd skogsfastighet om ca 2,4 ha belägen ca 30 km norr om Bollnäs. Goda möjligheter till jakt då fastigheten ingår i Undersviks viltvårdsområde som omfattar ca 10 600 hektar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten uppgår vid mätning på fastighetskartan till ca 2,4 ha. Den norra delen består av äldre och skiktad blandskog med visst inslag av grövre gran. Genom den norra delen rinner även Simeån. Den södra delen består av myrimpediment.

Jakt

Med fastigheten följer rätt till jakt i Undersviks viltvårdsområde som omfattar ca 10 600 ha jaktmark. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Kontaktperson och jaktledare är Thomas Bergkvist 070-628 06 86.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper. Större delen av fastigheten har av Skogsstyrelsen klassats som ett område med höga naturvärden.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Vallsta 1:26

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 2,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 71 000 kr
Summa: 71 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Senast inkomna fastigheter till försäljning