Vansbro

Liten skogsfastighet med tjärn väster om Vansbro.
Areal: 12 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 175 000 SEK
Anbudsdag: 12/1 2018
Litet skogsskifte strax väster om Vansbro. En obebyggd fastighet med gräns mot skogsbilväg. Här finns kalmark, röjd ungskog samt äldre skog. Beläget inom Dala-Järna Östra jaktvårdsförening.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (5)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 8,9 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 300 m3sk. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,0 m3sk per hektar och år. Skogsbruksplanen är upprättad av Ove Matsson i november 2017.

Nyckelbiotoper

Det finns ingen registrerad nyckelbiotop på fastigheten vid kontrolltillfället.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Dala-Järna Östra Jaktvårdsförening. Kontaktperson, Göran Tilja, Dala-Järna.

Rättsförhållande

Fastighet

Vansbro Ytteråker 1:30

Ägare

Mats Larsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 13,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 8,9 ha
Impediment 2,2 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Vatten 0,8 ha
Summa: 13,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 83 000 kr
Skogsimpediment 7 000 kr
Summa: 90 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person ej bosatt i kommunen. Länsstyrelsen avgift om 3 700 kr tillkommer vid ansökan. Förvärv av juridisk person kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt och övriga dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Vansbro och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning