Vässingarp

Skogsskifte i Vässingarp med växtliga bestånd, viltrika marker och större damm.
Areal: 51 ha
Kommun: Jönköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 950 000 SEK
Anbudsdag: 18/6 2018
Mellan Gränna och Örserum ligger Vässingarp 1:10. Fastigheten har ett naturskönt läge i ett kuperat skogslandskap med växtliga och viltrika marker. Total areal ca 51 ha och virkesförråd ca 4 700 m3sk. Trevligt viltvatten/större damm med kräftor, beläget inom fastigheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

På fastigheten finns ca 3 ha jordbruksmark som inte brukas för närvarande.

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Sydved i maj 2018. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 46,6 ha. Virkesförrådet enligt skogsbruksplanen är 4 678 m3sk. Trädslagsfördelning: gran 69 %, löv 25 %, ek 1% samt övrigt ädelt löv 5 %. Bonitet 9,3 m3sk/ha.

Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns två av Skogsstyrelsen registrerade nyckelbiotoper (del av avd. 21 och 22).

Jakt

Jakträtten står till köparens förfogande. Fastigheten har viltrika marker med olika vilt såsom älg, rådjur, hare, räv och vildsvin.

Fiske

I dammen finns kräftor enligt ägaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Jönköping Vässingarp 1:10

Ägare

Pia Seehuusen 1/4
Sören Seehuusen 3/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 50,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 46,6 ha
Skogsimpediment 0,7 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Inägomark 3,1 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 51,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 705 000 kr
Skogsimpediment 16 000 kr
Betesmark 62 000 kr
Summa: 2 783 000 kr

Inteckningar

9 st penninginteckningar finns i fastigheten till ett totalt belopp om 5 420 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Jag är intresserad av fastigheten Vässingarp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning