Västerby

Skogtätt och lättillgängligt skifte med 5 900 m3sk slutavverkningsmogen skog.
Areal: 34 ha
Kommun: Smedjebacken
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 600 000 SEK
Anbudsdag: 5/9 2018
Ett skogtätt lättillgängligt skifte med ca 6 600 m³sk varav ca 5 900 m³sk slutavverkningsmogen. Sjön Stora Djupens västra långsida (700 m) gränsar mot fastigheten. Jakt i Västerby Hytta JVO. Fiske i Barkensjöarnas FVOF
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (28)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 30,3 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 6 590 m3sk, vilket motsvarar ca 217 m3sk/ha. Av trädslagen har tall 24 % av virkesförrådet medan gran har 73 % och lövträd har 3%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 7,9 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 158 m3sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Christer Carlsson April 2018.

Nyckelbiotoper och biotopskydd

Nyckelbiotop gränsar mot fastigheten vid Abborrtjärnsbäcken. Biotopskydd 2011:336, Akt P201 2061 4818 objektnr:2029420. Bestånd 11 i skogsbruksplan.

Jakt

Ingår i Västerby Hytta JVO med jakt på ca 1 580 ha. Kontaktperson: Robert Andersson, 070-234 64 93.

Fiske

Ingår i Barkensjöarnas FVOF, se http://fiskeismedjebacken.se

Övrigt

Välskött virkesrik fastighet.

Rättsförhållande

Fastighet

SMEDJEBACKEN VÄSTERBY 2:14

Ägare

Gösta Hällströmer 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 33,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 30,3 ha
Impediment 0,6 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Övrigmark 1,8 ha
Summa: 33,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 972 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Summa: 1 974 000 kr

Inteckningar

Finns två skriftliga pantbrev, Totalt 13 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Jag är intresserad av fastigheten Västerby och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning