Västra Bodane

Obebyggt skogsskifte, 88 ha produktiv skogsmark, bra bonitet och tillgänglighet.
Areal: 96 ha
Kommun: Åmål
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 750 000 SEK
Anbudsdag: 26/11 2018
Sammanhållet obebyggt skogsskifte på ca 96 ha med bra bonitet och mycket bra tillgänglighet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
070-573 66 95

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Sammanhållet skogsskifte utan byggnader på ca 96 ha varav ca 88 ha produktiv skogsmark. Det beräknade virkesförrådet uppgår till ca 9 532 m3sk med en medelbonitet på 6,9. Övervägande delen är gallringsskog med gran och tall. Mycket god åtkomlighet med bilvägar genom skiftet. Se i övrigt bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper på skiftet.

Jakt

Småviltjakten följer fastigheten. Älgjakt på ca 390 ha med tilldelning 2018 på 1 stor älg.

Övrigt

Fastigheten är under avstyckning från stamfastigheten Västra Bodane 1:6.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i kommunens glesbygdsområde under ett år före förvärvet. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Rättsförhållande

Fastighet

Åmål Västra Bodane 1:6, del av

Ägare

Kjell Nordström 1/2
Maud Nordström 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 87,8 ha
Skogsimpediment 4,4 ha
Övrigmark 3,7 ha
Summa: 95,9 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde saknas då fastigheten är under avstyckning från Åmål Västra Bodane 1:6.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
0532-209 00
070-573 66 95

Jag är intresserad av fastigheten Västra Bodane och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning