Västra Spång

Obebyggd, lättillgänglig skogsfastighet, 5 000 m3sk, jakt och fiske.
Areal: 34 ha
Kommun: Örkelljunga
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 14/1 2019
Lättillgänglig obebyggd skogsfastighet om 34 hektar i anslutning till gamla E4:an mellan Åsljunga och Örkelljunga. Ädellövskog, barrskog, jakt och fiske!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hässleholm
Garnisonsvägen 16
281 35   Hässleholm
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten har omväxlande karaktär och påvisar såväl fastmark som torvmark, frisk som fuktig mark. Boken är det dominerande trädslaget och en dryg tredjedel är tall och gran. Virkesförrådet uppgår till drygt 5 000 m3sk och medelboniteten är 6 m3sk/ha/år. Skog bruksplanen är upprättad av Martin Ohlsson,
oktober 2018. Virket invid bilvägen tillhör tredje man.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig fr.o.m. 2019-07-01.

Rättsförhållande

Fastighet

Örkelljunga Västra Spång 4:183

Ägare

Thomas Dahr dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 33,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 34,2 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 34,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 006 000 kr
Summa: 3 006 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 2 000 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Senast inkomna fastigheter till försäljning