Västra Valunda

Välskött skogsfastighet
Areal: 59 ha
Kommun: Kristinehamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 500 000 SEK
Anbudsdag: 10/9 2018
Mellan Kristienhamn och Gullspång ligger Västra Valunda. Skogsfastigheten som utbjudes till försäljning ligger i närheten av Bäckhammars bruk och omfattar 3 skiften med sammanlagt 59 ha fördelat på ca 55 ha skogsmark, 3 ha inägomark samt 1 ha övrig mark. Den löpande tillväxten är bra och boniteten uppgår till 8,2 m3sk. Det sammanlagda virkesförrådet är uppskattat till knappt 11 500 m3sk och skogsmarken som är barrskogsdominerad består till övervägande del av skog i huggningsklass G1.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsfastighet med sammanlagt 55,3 ha produktiv skogsmark. Fastigheten har skog i alla åldersklasser men merparten är yngre barrskogsbestånd där tall är det dominerande trädslaget. Medelboniteten har bedömts till 8,2 m3sk och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till i genomsnitt 417 m3sk/år. Virkesförrådet har uppskattats till 11 484 m3sk efter att ett års tillväxt beaktats vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 208 m3sk/ha. Av virkesförrådet utgör 61 % tall, 30 % gran och 9 % löv. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 2 800 m3sk, i huvudsak föryngringsavverkning. Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan, upprättad i juli 2017.

Inägomark

Det finns ca 3,1 ha inägomark till fastigheten som för närvarande är muntligt upplåten.

Jakt

Jakten är tillgänglig för köparen från och med 2019-06-30. Tillgången på vilt bedöms som god där älg och rådjur är vanligast förekommande.
Jaktutrustning såsom jakttorn och liknande är jaktarrendatorns egendom och ingår inte i överlåtelsen.

Rättsförhållande

Fastighet

VÄSTRA VALUNDA 1:28

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 55,3 ha
Inägomark 3,1 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 58,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Summa: 2387000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Senast inkomna fastigheter till försäljning