Harshult

Granskifte med hög volymförräntning. Mycket välskött, 4 500 m3sk.
Areal: 49 ha
Kommun: Växjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 21/3 2019
Bördigt och välskött skogsskifte med mycket stor andel gran, beläget i byn Harshult ca 12 km norr om Braås. Virkesförråd om ca 4 500 m3sk med tyngdpunkt i åldrar med bra tillväxt vilket ger fastigheten hög volymförräntning. God tillgång till vägar. Inga byggnader.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad genom Södra december 2018.

Av planen framgår att skogsmarksarealen uppgår till ca 46,9 ha och virkesförrådet bedöms till ca 4 535 m3sk. Medelboniteten anges till ca 9,0 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 422 m3sk/år. Den löpande tillväxten beräknas till ca 265 m3sk/år vilket i dagsläget innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 5,8%.

Skogsbruksplanen anger att ca 1,7 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 416 m3sk utgör skog i huggningsklass S1 och S2.

Skogen är starkt produktionsinriktad med välanlagda granbestånd där röjning och gallring utförts löpande. God tillgång till bilväg.

Nyckelbiotoper mm

Enligt Skogsstyrelsens e-tjänst ”skogens pärlor” finns ett område med naturvärde registrerat. Området berör avdelning 28 enligt skogsbruksplan.

Jordbruksmark

På fastigheten finns ca 1,1 ha jordbruksmark enligt skogsbruksplanen. Marken är muntligt upplåten till och med 2019-12-31 varefter Köparen fritt disponerar jordbruksmarken. Det följer ej några stödrätter för Gårdsstöd. Ersättning för upplåtelsen fram till kommande årsskifte tillfaller säljaren.

Jakt

Jakt
Köparen disponerar jakträtten från tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Södra Örkens Älgskötselområde.

Byggnader

Fastigheten är byggnadsfri.

Rättsförhållande

Fastighet

VÄXJÖ HARSHULT 3:12

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 46,9 ha
Myr/kärr/mosse 0,4 ha
Berg/hällmark 0,3 ha
Inägomark 1,1 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Summa: 49,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2018
Skogsmark 1 622 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Åkermark 26 000 kr
Summa: 1 651 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Harshult och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning