Äsprilla Söragård

Gård med 20,5 ha skog och 3 500 m3sk. 6 ha öppen mark, äldre byggnader samt jakträtt.
Areal: 27 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Gård
Anbudsdag: 21/12 2017
Visning:
3/12 kl 13:00-14:00
Gården Äsprilla 2:7 är en jord- och skogsgård om totalt ca 27 ha, belägen ca 8 km söder om Landsbro och ca 20 km sydväst om centrala Vetlanda. Byggnationen innefattar bostadsbyggnad uppförd 1868 om 90 m2 boyta, uthus, hönshus samt lada/förråd. Den öppna marken uppgår till ca 6 ha och ligger till stor del samlad runt bostaden. Skogsmarksarealen uppgår till ca 20 ha och innefattar ett virkesförråd om ca 3 500 m³sk med bra tillväxt och hög bonitet på 9,4 m3sk per ha och år. Jakträtten tillfaller ny ägare på tillträdesdagen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadhus

Bostadshus från 1868 i 2 plan med stomme i timmer på torpargrund, under tak med plåt. Utbyggnad på baksidan troligtvis från 1900-talet andra hälft med groventré samt toalett. Taxerad boyta 90 m2 och biyta 7 m2. Huset har stått obebott de senaste 2-3 åren. Huset värms med direktverkande el, kökskamin samt vedkamin. Öppna spisar används ej. Vatten från borrad brunn. Avlopp till trekammarbrunn med okänd slutrening, får användas fram till år 2022 enligt Vetlanda kommun. Fasad med träpanel, fönster samt tilläggsisolering troligen gjort under 70-talet. Byggnadsarea ca 6 m x 14 m.

Nedervåningen innefattar entré med trapphall, rum med öppen spis (ej ok), enklare kök i äldre stil, rum/sovkammare med vedkamin, skafferi, hall, köksentré med anslutande toalett med badkar och tvättmaskin, litet rum med plats för varmvattenberedare samt städskåp.

Övervåningen som ej är renoverad eller isolerad innefattar trapphall, stort rum med öppenspis (ej ok), liten kammare med öppenspis (ej ok) samt rum/förråd.

Energideklaration

Kommer ej att upprättas då huset mer är att betrakta som ett fritidshus utifrån skick och standard.

Ekonomibyggnader

Uthus/vedbod

Uppförd i trä/timmer under plåttak. Eluttag inkl 3-fas finns på fasaden, ej installerat i byggnaden, ej vatten. Innefattar vedbod, förråd med jordgolv, snickarbod med trägolv och trappa till loft. Byggnadsarea ca 5 m x 11 m.

Hönshus

Uppfört i trä med plåttak, gjutet golv. Ej el eller vatten. Byggnadsarea ca 5 m x 7 m.

Lada/förråd

Uppfört i trä under plåttak, trampat jordgolv. Ej el eller vatten. Byggnadsarea ca 8 m x 8 m.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen är 5,9 ha bedömd som öppen mark. Vid uppskattning i ortofoto uppgår åkermarken till ca 2 ha och resterande 3,9 ha som betesmark. Enligt taxeringen är 2 ha åker och 2 ha betesmark med en något sämre beskaffenhet. Jorden är muntligt upplåten till den 31/12-17. Inga stödrätter följer fastigheten.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juni 2017 av Leif Källström, Skogsstyrelsen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 20,5 ha med
ett aktuellt virkesförråd om 3 488 m³sk, motsvarande 170 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 23 %, gran 71 % samt löv 6 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 9,4 m³sk/ha och år, årlig tillväxt är beräknad till ca 130 m³sk med hänsyn tagen till föreslagna åtgärder. Av virkesförrådet utgör S1 och S2 skog ca 2 477 m³sk. Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskartor.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Fröderyd-Äsprilla älgjaktlag

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i vatten inom Äsprilla by.

Övrigt

Mer om Äsprilla med omnejd och Vetlanda kommun kan du hitta på www.vetlanda.se.

Avräkning och fördelning av fastighetsavgiften kommer att ske mellan Köparen och Säljaren i samband med tillträdet.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighets-gränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Äsprilla 2:7

Ägare

Allmänna Arvsfonden 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 26,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 20,5 ha
Inägomark 5,9 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 27,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 616 000 kr
Åkermark 51 000 kr
Betesmark 17 000 kr
Tomtmark 120 000 kr
Bostadsbyggnader 298 000 kr
Summa: 2 102 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns en penninginteckning om totalt 3 500 kr uttagen. Det skriftliga pantbrevet är förkommet och ansökan om dödning är inskickad. Inga pantbrev följer sålunda fastigheten.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i gamla Fröderyds socken (del av Lannaskede församling) vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Kostnad för förvärvstillstånd för privatperson är 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt och övriga dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Senast inkomna fastigheter till försäljning