Visbodsjön

Ungskogsdominerad fastighet nordväst om Söderhamn med jakt i viltvårdsområde.
Areal: 76 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 500 000 SEK
Anbudsdag: 2/12 2019
Vackert belägen skogsfastighet på båda sidor om Visbodsjön mellan Trönö och Glössbo, nordväst om Söderhamn. Fastigheten har en stor andel yngre skog och där tall är det dominerande trädslaget. Markerna har god åtkomst tack vare dess bärighet och det befintliga vägnätet. Jakt i viltvårdsområde om ca 3 500 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (8)

Foto: Anders Berglund

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Lars Rosén i oktober 2019. Enligt denna omfattar fastigheten 68 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 4 371 m³sk. Åldersfördelningen har en tyngdpunkt på yngre skogar där mer än hälften av skogsmarksarealen utgörs av skog yngre än 20 år. Det innebär att man får avvakta några år innan ytterligare föryngringsavverkning är möjlig att utföra. Tall är det dominerande trädslaget och tall utgör 65% av virkesförrådet, gran 22% och löv 13%. Boniteten har beräknats till 4,5 m³sk/ha.

Se bifogad skogsbruksplan för vidare information.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Vi-Hamre viltvårdsområde med en areal om ca 3 500 ha. För frågor vänligen kontakta Mats Widén, ordförande, mobil: 070-553 60 01.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Trönö Fiskevårdsförening. Se deras hemsida för vidare information, https://www.tronofiske.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Vi 1:21

Ägare

Inga-Lill Berglöw 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 76,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 68,0 ha
Skogsimpediment 7,9 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 76,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2018 Skogsmark 791 000 kr Skogsimpediment 15 000 kr Summa 806 000 kr Förslag till nytt taxeringsvärde för fastigheten gällande från år 2020 har av Skatteverket angivits till 1 211 000 kr.

Inteckningar

Två penninginteckningar om totalt 825 800 kr finns uttagna i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning