Vitån

Obebyggd, 83 ha produktiv skogsmark, 6 877 m3sk och jakt. I Vitå.
Areal: 110 ha
Kommun: Luleå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 895 000 SEK
Anbudsdag: 24/4 2018
Obebyggd skogsfastighet i Vitå ca 15 km nordost om Råneå. Den produktiva skogsmarksarealen omfattar 83,2 ha och virkesförrådet uppgår till totalt 6 877 m3sk varav 4 009 m3sk är äldre än 90 år. Älgjakten på Fastigheten ingår idag i Vitå jaktsällskap.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (5)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt den nygjorda skogsbruksplanen upprättad av Stefan Drugge vid Töre skogbruksservice omfattar den produktiva skogsmarksarealen 83,2 ha och virkesförrådet har bedömts till 6 877 m3sk. Trädslagsfördelningen: 55% tall, 32% gran och 14% löv. Medelbonitet 3,5 m3sk/ha och år.

Jakt

Fastigheten är registrerad i en licens sökt av Vitå jaktsällskap vilken företräds av Elisabeth Öhman, Vitå. Deras registrerade areal är 1 235 ha och tilldelningen för 2017 var 5 vuxna älgar och 5 kalvar. Källa: Gerd Stuge, Länsstyrelsen. Jakten är upplåten genom skriftligt arrendekontrakt för tiden 1 april 2018 t.o.m. 25 november 2018.

Rättsförhållande

Fastighet

Luleå Vitån 16:6

Ägare

Mats Hammar 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 109,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 86,2 ha
Impediment 29,6 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Vatten 0,3 ha
Summa: 116,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 818 000 kr
Skogsimpediment 43 000 kr
Ekonomibyggnader 12 000 kr
Summa: 1 873 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Vitån och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning