Vittjärv-Kusån

Fastighet med 12,4 ha produktiv skogsmark, 2 070 m3sk, 8 km från Boden.
Areal: 12 ha
Kommun: Boden
Objektstyp: Skog
Prisidé: 600 000 SEK
Anbudsdag: 21/11 2019
För dig som söker en mindre fastighet att starta som skogsägare och som även ger dig en jakträtt. Här har du möjlighet av att förvärva två skogsfastigheter i Vittjärv endast 8 km utanför Boden. Den produktiva skogsmarken uppgår till 12,4 ha och utgörs i huvudsak av slutavverkningsbar skog men det finns även ett mindre område med en välskött tallungskog. Fastigheterna ingår i Vittjärv viltvårdsområde om 3 000 ha, och det ger en jakträtt per fastighet. Anbud kan lämnas på helheten eller var för sig.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (12)

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt den nygjorda skogsbruksplanen upprättad av Petter Huuva, Luleå omfattar den produktiva skogsmarksarealen 12,4 ha och det totala virkesförrådet uppgår till 2 070 m3sk. Trädslagsfördelningen är 8% tall, 58% gran och 34% löv. Medelbonitet 3,6 m3sk/ha och år.

Jakt

Fastigheterna ingår i Vittjärvs viltvårdsområde som omfattar ca 3 000 ha totalt. Viltvårdsområdets älgtilldelning för 2019 är 5 vuxna älgar och 5 kalvar. För det fall fastigheterna säljs var för sig ingår det en jakträtt per fastighet.

Rättsförhållande

Fastighet

Boden Kusån 1:25, Boden Vittjärv 3:27

Ägare

Stefan Granström 1/2
Inger Granström 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 12,4 ha
Vatten 1,8 ha
Summa: 14,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 346 000 kr
Summa: 346 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Vittjärv-Kusån och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning