Aapua

Fin avverkning vid väg
Areal: 122 ha
Kommun: Övertorneå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 650 000 SEK
Anbudsdag: 18/10 2022
Obebyggd med 87,2 ha produktiv skog. Jakt i viltvårdsområde.

Obebyggd skogsfastighet med stor andel äldre skog med bra åtkomst från de vägar som går genom Aapua. Den produktiva skogsmarken uppgår till 87,2 ha och virkesförrådet har uppskattats till 9 919 m3sk. Jakten på fastigheten ingår i Aapau viltvårdsområde om totalt 7 059 ha.

Kontakta Areal

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Aapua

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder

Visa alla 7 bilder
Visa alla 7 bilder

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken är 87,2 ha och virkesförrådet har uppskattats till totalt 9 919 m³sk. Trädslagsfördelningen är 27% tall, 54% gran och 19% löv. Medelboniteten uppgår till 2,7 m³sk. Skogsbruksplanen är upprättad 2021 av Harry Niemi vid Niemi Skogskonsult AB. Tillväxt sedan planstarten har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheten ingår med ca 90 ha i Aapua viltvårdsområde som jagar på 7 059 ha. Deras tilldelning i år är 15 vuxna älgar och 15 kalvar.

Rättsförhållande

Fastighet

Övertorneå Aapua 5:9

Ägare

David Svenn 1/3
Bertil Sjöö 1/3
Kenneth Karlsson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 122,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 87,2 ha
Impediment 32,3 ha
Övrigmark 4,2 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 123,9 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten Aapua 5:9 är samtaxerad med Aapua 5:19 och är taxerad som en bebyggd lantbruksenhet med typkod 120. Taxeringsår 2020. Tomtmarksvärde 17 000 kr, Bostadsbyggnadsvärde 134 000 kr, Skogsmark 950 000 kr, Skogsimpediment 66 000 kr, Åkermark 17 000 kr, Betesmark 2 000 kr, Ekonomibyggnad 11 000 kr, Summa 1 197 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är skriven i Övertorneå kommun sedan 12 månader. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Norrbotten

Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Alla objekt från Norrbotten

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Fastighetsmäklare

Helen Engström
Helen Engström
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-293 11 45

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier