Aapua

Väl samlad
Areal: 737 ha
Kommun: Övertorneå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 11 450 000 SEK
Anbudsdag: 16/8 2022
Skog med bra tillgänglighet. Jakt i VVO om 7 059 ha.

Skogsfastighet med en produktiv skogsmarksareal om 577 ha med bra tillgänglighet. Virkesförrådet uppgår till hela 43 892 m3sk med skog i det flesta åldersklasser med tyngdpunkten på skog äldre än 90 år. Jakten på fastigheten ingår i Aapau viltvårdsområde om totalt 7 059 ha.

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Aapua

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder

Visa alla 8 bilder
Visa alla 8 bilder

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken är 577,1 ha och virkesförrådet har uppskattats till totalt 43 892 m³sk. Trädslagsfördelningen är 29% tall, 48% gran, 21% löv och 1% contorta. Medelboniteten uppgår till 3,1 m³sk. Skogsbruksplanen är upprättad 2022 av Stefan Drugge vid Töre skogsbruksservice.

Jakt

Fastigheten ingår i Aapua viltvårdsområde om totalt 7 059 ha. Deras tilldelningen för 2021 var 15 vuxna älgar och 14 kalvar.

Rättsförhållande

Fastighet

Övertorneå Aapua 2:4, del av

Ägare

Jonas Uusitalo 1/3
Susanne Sundvall 1/3
Patrick Uusitalo 1/3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 577,1 ha
Impediment 154,0 ha
Väg och kraftledning 4,3 ha
Övrigmark 1,3 ha
Vatten 2,3 ha
Summa: 739,0 ha

Taxeringsvärde

Hela fastigheten Aapua 2:4 är taxerad som en bebyggd lantbruksenhet med typkod 120. Taxeringsår 2020. Fastigheten kommer att erhålla ett nytt taxeringsvärde efter avstyckningen. Tomtmarksvärde 19 000 kr, Bostadsbyggnadsvärde 188 000 kr, Skogsmark 12 632 000 kr, Skogsimpediment 144 000 kr, Åkermark 35 000 kr, Betesmark 6 000 kr, Ekonomibyggnad 40 000 kr, Summa 13 064 000 kr

Inteckningar

Det finns totalt 988 000 kr i inteckningar vilka följer med i försäljningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är skriven i Övertorneå kommun sedan 12 månader. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Norrbotten

Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Alla objekt från Norrbotten

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Fastighetsmäklare

Helen Engström
Helen Engström
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-293 11 45

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier