Äbbarp Brogården

Äbbarp Brogården är en ytterst välskött gård i den vackra landsbygden söder om Tidaholm.
Areal: 24 ha
Kommun: Tidaholm
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 500 000 SEK
Vackert belägna Brogården utgörs av ca 24 ha variationsrika och trevliga marker med allt från produktiva skogar till natursköna beteshagar. På gården finns en rymlig och renoverad bostad med alla bekvämligheter samt ett enastående läge med vy över ägorna och det böljande landskapet. På gården finns en nyare och uppvärmd maskinhall med en inredd lägenhet, stall med boxar och spiltor för hästar, ett hönshus och övriga väldisponerade ekonomiutrymmen. Brogården erbjuder ett boende och en livsstil i storslagen miljö, i kombination med möjlighet till intäktsbringande verksamheter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (57)

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostad i 1,5 plan med en taxerad boarea om 165 kvm. Byggnaden står på krypgrund och bär stomme av trä med en tegelbeklädd fasad och tak av betongpannor. På baksidan finns ett tillbyggt pannrum/förråd med träfasad. Samtliga fönster har isolerglas. Enskilt vatten från djupborrad brunn och enskilt avlopp till trekammarbrunn med infiltration. Fiber är på väg att anslutas till fastigheten. Uppvärmning sker via jordvärmepump till vattenburet system. Vedpannan med ackumulatortankarna finns kvar och kan användas som alternativ värmekälla. Byggnaden är även försedd med en luftvärmepump samt en braskamin i sällskapsrummet i markplan.

Markplan inrymmer entréhall, kök med matplats, rymligt sällskapsrum med utgång till trädäck mot sydväst, helkaklat badrum med badkar och duschplats, två sovrum, hall och trapp till övre plan. Från köket når man hall och tvättstuga samt utgång till baksidan med trädäck och ingång till pannrum och vedförråd. Övre plan utgörs av en möblerbar hall, två sovrum, toalett samt garderobsutrymmen under snedtak.

På husets framsida finns ett inglasat uterum, stensatta gångar och en vackert anlagd trädgård med stora grönytor, planteringar och vårdträd samt ett växthus.

Energideklaration

Energideklaration är nyligen upprättad och finns att erhålla genom ansvarig fastighetsmäklare.

Ekonomibyggnader

Maskinhall med lägenhet

År 2016 uppfördes maskinhallen med ca 200 kvm byggnadsyta. Hela byggnaden är isolerad och uppvärmd med vattenburen golvvärme. Två stora portar, en på gaveln och en på långsidan. I maskinhallen finns en lägenhet om 46 kvm med rymliga ytor. Lägenheten omfattar kök/matplats, hall, badrum/tvätt samt ett sovrum. Lägenheten kan nås både från utsidan samt via dörr från maskinhallen. Byggnaden har gjutna golv, träfasad och plåttak.

Stall/ladugård

Gårdens ladugård har moderniserats genom åren. Stalldel med två boxplatser, tre spiltor samt ett rum som kan användas som sadelkammare. Ovanliggande ränne. Logdelen har försetts med gjutet golv och lämpar sig väl för maskinförvaring m.m. I den bortre delen av logen finns ett vagnslider på grusat golv med ett ovanliggande sädesloft. I byggnadens förlängning finns en garagedel samt ett separerat utrymme som används till gårdens höns med tillhörande utegård. Byggnaden har tak av aluminiumplåt, väggar av träpanel samt putsad fasad kring stalldelen.

Brygghus

Ekonomibyggnad som tidigare var gårdens brygghus. Invändigt finns en snickarebod samt den gamla tvättstugan som idag är förvaringslokal. Vidbyggt baksidan finns ett isolerat förråd med gjutet golv. Byggnaden bär stomme och väggar i trä samt tak av plåt.

Garage m.m.

Garagedel med två portar samt en ovanliggande loge med gårdens virkesförråd. Vidbyggt baksidan finns en mindre lösdrift som har anslutning med beteshagarna kring byggnaderna. Garaget har putsade väggar och plåttak.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken omfattar ca 15 ha och är av varierande karaktär. På mossen i norr finns ett renodlat lövbestånd. Skogen omkring gården består huvudsakligen av blandskogsbestånd med tall som dominerande barrträd, men med mer lövdominerade bestånd i delar av området. De avdelningar som avverkats under senare tid har föryngrats med hjälp av fröträd. En ungskogsyta har planterad gran. Det föreligger ett röjningsbehov i ungskogsbestånden. Det friliggande skogsskiftet i söder utgörs av en tallungskog, ett välslutet tallbestånd i branten ner mot ån och ett bördigt granbestånd nedanför slänten. Utmed är skogen mer blandad med både barr och lövskog.

Det aktuella virkesförrådet bedöms via okulär besiktning uppgå till ca 2 500 m3sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 160 m3sk/ha. Skogsbruksplan saknas varför intressenter uppmanas att själva kontrollera skogens innehåll för mer information.

Åker- och betesmark

Åkermarken utgör ca 5 ha enligt Jordbruksverkets blockkarta. I norr består marken av mossjord och övrig areal utgörs av lättare mullhaltig jord på självdränerad mark. Betesmarken om ca 2,5 ha finns väl samlad kring gårdens centrum och utgör ett vackert inslag i gårdsmiljön.

Markerna har brukats extensivt under en längre tid, utan tillsatser av kemikalier eller konstgödning. För den intresserade finns alltså goda förutsättningar för ekologisk odling. Brukningsrätten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Stödrätter följer vederlagsfritt med vid försäljningen och köparen ges möjlighet att ansöka om EU-stöd för nästkommande brukningsår. För år 2020 har nuvarande ägare sökt stöd för 4,8 ha.

Övrig mark

Den övriga arealen omfattar tomt och gårdsplan, vägar samt annan mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag.

Jakt och fiske

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Älgjakten ingår f.n. i jaktlag vilket gör att fastigheten ej får egen tilldelning för innevarande jaktår. Det varierande landskapet kring Brogården ger goda förutsättningar för en god viltstam. I området finns älg, rådjur, vildsvin, dovhjort m.m.

Fastigheten har gräns i Grimmestorpaån med tillhörande kräftfiske. Ån slingrar sig gemytligt i den nordöstra delen av det södra skogsskiftet.

Inventarier och lös egendom

Säljaren har ett önskemål om att försälja sin maskinpark till köparen av fastigheten. Viss utrustning kommer följa fastigheten utan krav på särskilt vederlag. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för ytterligare information om maskinlista samt begärt pris för maskiner och inventarier.

Rättsförhållande

Fastighet

TIDAHOLM ÄBBARP 1:7, 1:8, 3:4, 3:5, 2:2

Areal

Taxeringsvärde

Inteckningar

Fastigheterna Äbbarp 1:7, 1:8, 3:4 och 3:5 omfattas av penninginteckningar om 1 430 000 kr. Äbbarp 2:2 omfattas av penninginteckningar om 840 000 kr. Sammanlagt finns alltså inteckningar motsvarande 2 270 000 kr uttagna i fastigheterna. Inga lån skall övertagas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.
För mer information se prospektet

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospektet

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning