Acktjärn

Skog och åker i Gustafs
Areal: 7 ha
Kommun: Säter
Objektstyp: Skog
Prisidé: 400 000 SEK
Anbudsdag: 18/6 2024
Åkermark och talldominerad skog. Enkel stuga vid vattnet! Jakt i vvo.

Acktjärn består av två fastighetsbeteckningar med ett skogsskifte vid Acktjärn och två åkermarksskiften i Övre Tosarby. En enkel stuga ligger lite högt på skogsskiftet och vattnet kan glimtas mellan träden. Skogen är talldominerad och virkesförrådet uppgår till 760 m³sk. Jakt i vvo.

Kontakta Areal

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Acktjärn

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Jaktkoja

På skogsskiftet ligger en liten jaktkoja i form av en tillbyggd barack med en kamin. Tillbyggd veranda och vedbod. Tak av plåt, stomme av trä. Byggnaden står på lecablock.

Skog och mark

Åkermark

Åkermarken om ca 1 ha är väl hävdad och ligger fördelat på två skiften. Fastigheten Övre Tosarby 2:7 består till sin helhet av ett åkerskifte om ca 0,78 ha. Åkermarken är utarrenderad med ett muntligt arrende under innevarande brukningsår.

Skogsmark

Till skogsskiftet hör enligt skogsbruksplanen 5,8 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 759 m³sk, vilket motsvarar 131 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 93 % av virkesförrådet medan gran har 1 %, resterande löv. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,4 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 33 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad i april 2024. Planläggare är Foran Skog.

Terrängen är småkuperad med välskötta tallbestånd. Markerna ger bra förutsättningar att producera tall av bra kvalitet. Skogens fördelning på åldersklasser visar på stor andel i åldersklasserna 20-30 år och 50-60 år.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Skogsskiftet ingår, med en jakträtt till markägaren, i Gustafs viltvårdsområde som omfattar ca 2 448 ha jaktmark. För frågor gällande jakten kontakta ordförande Gunnar Magnusson 070-581 04 08.

Fiske

Fastigheten ingår i Gustafs fvof. Som fastighetsägare har du rätt till kräftfiske. Besök gärna https://glackens-samfallighet.webnode.se/gustafs-fvof/ för ytterligare information om fisket.

Rättsförhållande

Fastighet

Säter Övre Tosarby 2:7 och 6:3

Ägare

Sonny Doverdal 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 5,8 ha
Myr/kärr/mosse 0,4 ha
Åkermark 1,1 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 7,4 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna Övre Tosarby 2:7 och 6:3 är samtaxerade som obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) och har ett fastställt taxeringsvärde avseende 2023 enligt följande:

 Skogsmark 282 000 kr Åkermark 43 000 kr Summa 325 000 kr

Inteckningar

Det finns två skriftliga pantbrev uttagna på fastigheterna till ett totalt belopp om 10 000 kr. Begäran om dödning av pantbreven är inlämnad. Fastigheterna överlåts obelånade.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Falun

Stallgränd 7
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Acktjärn & vill bli kontaktad

Mäklaren för Acktjärn kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier