Åkermark - Arrie

Åkermark belägen strax söder om Malmö.
Areal: 58 ha
Kommun: Vellinge
Objektstyp: Åker
Prisidé: 19 000 000 SEK
Anbudsdag: 9/10 2019
Fastigheten består av totalt ca 58 ha varav ca 52 ha prima åkermark belägen i Arrie, Vellinge kommun. Åkermarken ligger inom klass 8 enligt den fysiska riksplaneringen. Åkermarken är tillgänglig för en köpare växtodlingsåret 2020.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Stortorget 15
235 31   Vellinge
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bilder (7)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Fastigheten har en total areal om ca 58 ha varav åkermark om ca 52 ha fördelat på fyra fält. God åtkomst via allmänna vägar till samtlig mark. Åkermarken ligger inom jordklass 8 enligt den fysiska riksplaneringen. Stödrätter motsvarande den odlingsbara arealen ingår utan särskilt vederlag. Dräneringen är tillfredsställande över hela åkerarealen. Åkerarealen tillträds höstplöjd. Ytterligare ca 1 ha kan enkelt omvandlas till åkermark.

Mindre del av åkerarealen, ca 2-3 ha, är påfylld med matjord under perioden 2013-2015. Kontakta ansvarig mäklare för vidare information.

Jakt

Jakten är tillgänglig för en köpare from tillträdesdagen.

Övrig mark

På fastigheten är Gavelsbjär belägen. Gavelsbjär är en ca 25 meter hög moränkulle bildad i samband med istidens avsmältning. Gavelsbjär är skyddat som naturreservat. Reservatet är för närvarande miljöersättningsberättigat. Länsstyrelsen är ansvarig för skötsel av reservatet.

Rättsförhållande

Fastighet

Vellinge Arrie 5:1, 23:11, Malmö Käglinge 12:12

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 57,9 ha

Taxeringsvärde

Inteckningar

Penninginteckningar om totalt 5 387 000 kronor. Inga lån ska övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Fastighetsmäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
040-46 67 90
072-700 16 70

Senast inkomna fastigheter till försäljning