Åkermark - Billeberga

Areal: 29 ha
Kommun: Svalöv
Objektstyp: Åker
Prisidé: 9 500 000 SEK
Anbudsdag: 25/5 2020
Totalt 29 ha varav ca 27 ha åkermark belägen strax öster om Billeberga. Åkermarken ligger inom klass 9 enligt den fysiska riksplaneringen. Åkermarken är utarrenderad på treårsavtal till mars 2022.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Stortorget 15
235 31   Vellinge
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bilder (13)

Foto: Andreas Wahn & Husfoto AB

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Den saluförda arealen utgörs till 27 ha av åkermark. Marken är fördelad på tre skiften, samtliga med god åtkomst från väg. Åkermarken ligger inom jordklass 9 enligt den fysiska riksplaneringen. Dräneringen bedöms tillfredsställande. Stödrätter motsvarande den odlingsbara arealen ingår utan särskilt vederlag.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad på treårsavtal till mars 2022.

Jakt

Jakten är tillgänglig för en köpare from tillträdesdagen.

Övrigt

Ringsjöledningen går i fastighetens norra del.

Rättsförhållande

Fastighet

Svalöv Hällstorp 7:1, 3:5

Ägare

Leif Birch-Jensen 1/3
Peter Birch-Jensen 1/3
Rita Birch-Jensen 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 29,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2018
Åkermark 5 730 000 kr
Summa: 5 730 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Fastighetsmäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
040-46 67 90
072-700 16 70

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning