Åkermark - Halmstad

Areal: 8 ha
Kommun: Svalöv
Objektstyp: Åker
Prisidé: 2 000 000 SEK
Del av Svalöv Halmstad 14:5 bestående av ca 8 ha varav ca 7,5 ha åkermark beläget mellan Svalöv och Ekeby. Åkermarken ligger inom klass 7 enligt den fysiska riksplaneringen. Brukningsrätten för en köpare är tillgänglig växtodlingsåret 2022.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Stortorget 15
235 31   Vellinge
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Försäljningen avser del av Svalöv Halmstad 14:5 och det saluförda områdets areal beräknas till ca 8 ha varav ca 7,5 ha åkermark.
Åkermarken ligger inom klass 7 enligt den fysiska riksplaneringen. Dräneringen bedöms vara tillfredställande. Stödrätter motsvarande saluförd åkerareal ingår utan särskilt vederlag. En köpare medges nyttjanderätt till området from mars 2022. En smal remsa med skog är belägen i östra delen av den saluförda marken. Åkermarken överlämnas insådd med vall.

Jakt

Jakten är tillgänglig för en köpare from tillträdesdagen.

Övrigt

Den salubjudna åkermarken avser del av fastighet varmed marken företrädesvis förvärvas genom fastighetsreglering till annan fastighet inom Svalövs kommun. Förvärvaren svarar för kostnader i samband med lantmäteriförrättningen vid fastighetsreglering. Ett servitut avseende befintlig infartsväg skall bildas till förmån för gårdssamlingen på fastigheten. Gårdssamlingen tomtyta beräknas efter lantmäteriförrättningen bli ca 4300 kvm. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för mer information.

Rättsförhållande

Fastighet

Svalöv Halmstad 14:5

Taxeringsvärde

Då försäljningen avser del av fastighet är taxeringsvärdet beräknat. Åkermark 1 778 000 kr.

Inteckningar

Med området följer inga penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning