Hardeberga

Markområde
Areal: 21 ha
Kommun: Lund
Objektstyp: Åker
Prisidé: 10 000 000 SEK
Anbudsdag: 5/4 2023
På attraktivt läge mellan Lund och Södra Sandby

Jordbruksmark om ca 21 ha utbjudes till försäljning. På fastigheten har tidigare (2007) funnits positivt förhandsbesked för uppförande av två hästgårdar. Läget för uppförande av dessa hästgårdar vore närmast idealiskt. Markområdet är beläget, på cykelavstånd, endast några kilometer öster om Lunds tätort och nära fastigheten ligger Friluftsområde Rögle och flera skogsområden med bland annat Dalby Söderskog och Skrylle vilka bjuder på rekreation både i form av vandring och ridning.

Kontakta Areal

Andreas Wahn

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Hardeberga

Andreas Wahn

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Total areal åkermark uppgår till ca 21 ha. Dräneringen bedöms som tillfredställande. Marken är fördelad på två skiften, lättåtkomligt från väg.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad på ettårigt avtal till mars 2024. Arrendet är ej uppsagt och förlängs med ett år om det ej säges upp åtta månader före arrendeperiodens utgång. Åkermarken återlämnas enligt arrendekontrakt höstplöjd.

Jakt

Jakten är tillgänglig för en köpare from tillträdesdagen.

Förhandsbesked

På fastigheten har tidigare (2007) funnits positivt förhandsbesked för uppförande av två hästgårdar. För mer information kontakta ansvarig mäklare.

Dikningsföretag

Åkermarken har del i dikningsföretaget Kroneborg.

Rättsförhållande

Fastighet

Lund Hardeberga 13:8

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 20,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 4 876 000 kr
Summa: 4 876 000 kr

Inteckningar

Med fastigheten följer uttagna pantbrev om 2 500 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Karta

Mäklare

Areal | Malmö

Stortorget 15
235 31   Vellinge
Alla objekt från Malmö

Ansvarig mäklare

Andreas Wahn
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Fastighetsmäklare

Karl-Johan Hansson
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Hardeberga & vill bli kontaktad

Mäklaren för Hardeberga kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier