Åkermark - Hötofta

Areal: 19 ha
Kommun: Vellinge
Objektstyp: Åker
Prisidé: 7 500 000 SEK
Anbudsdag: 23/3 2021
Obebyggd fastighet om totalt 19 ha. Åkermarken ligger inom klass 10 och 7 enligt den fysiska riksplaneringen. Åkermarken är tillgänglig för en köpare växtodlingsåret 2022.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Stortorget 15
235 31   Vellinge
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bilder (14)

Foto: Husfoto & Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Fastigheten har en total areal om 19 ha vilket nästan uteslutande utgörs av åkermark. Åkermarken ligger inom jordklass 10 och 7 enligt den fysiska riksplaneringen. Stödrätter motsvarande den odlingsbara arealen ingår utan särskilt vederlag. Dräneringen är tillfredställande. God åtkomst till fastigheten via allmän väg. Del av fastigheten är idag ej odlad utan nyttjas som mark för ridning, det finns även ett mindre grustag på fastigheten.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad på ettårsavtal till mars 2022. Separat ettårsavtal finns på den mark som idag är nyttjad som ridmark.

Jakt

Jakten är tillgänglig för en köpare from tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Vellinge Hötofta 18:24

Ägare

Anita Boy 1/2
Ronny Boy 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 19,0 ha

Taxeringsvärde

Då mark har frånsålts sedan senaste taxeringen är taxeringsvärdet beräknat till 5 596 000 kronor.

Inteckningar

Med fastigheten följer uttagna pantbrev om 3 750 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Fastighetsmäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
040-46 67 90
072-700 16 70

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning