Åkermark i Broby

Bördig åker mellan Lundsbrunn och Källby
Areal: 36 ha
Kommun: Götene
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 900 000 SEK
Anbudsdag: 6/11 2019
I Broby, mellan Lundsbrunn och Källby, förmedlas drygt 35 ha bördig åkermark på lerjordar med bra belägenhet och tillgänglighet nära väg. Fastigheten består av en ägofigur och har inga byggnader.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (16)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Enligt jordbruksverkets blockareal omfattar fastigheten 35,6 ha bördig åkermark, i huvudsak på lerjordar. Marken är fördelat på 4 brukningsskiften men allt samlat i en ägofigur. Marken är ursprungligen täckdikad på 1940-⁠talet där förbättringar genomförts och dräneringen fungerar enligt uppgift tillfredsställande. Andel finns i Ähle samt Tyskagårdens dikningsföretag.

Marken är tillgänglig efter att nuvarande arrenden löper ut. Ca 9 ha norr om vägen där det bedrivs ekologisk odling är utarrenderade t.o.m. 2020-12-31. Ca 26 ha söder om vägen är utarrenderade t.o.m. 2019-12-31.

Marken söder om vägen tillträds med ca 13 ha höstsådd vete och resterande del höstplöjd. Stödrätter ingår kostnadsfritt i överlåtelsen av fastigheten och överlämnas till köparen efter arrendets upphörande.

I fastighetens nordöstra hörn finns ytterligare ca 0,25 ha mark där framtida möjligheter till byggbar tomt kan finnas.

Rättsförhållande

Fastighet

Götene Broby 3:2

Areal

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Åkermark 2 520 000 kr
Summa: 2 520 000 kr

Inteckningar

Antal 6 st
Totalt belopp 820 000 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Senast inkomna fastigheter till försäljning