Mark i Vartofta

Åker och betesmark i två skiften alldeles invid Vartofta samhälle.
Areal: 12,5 ha
Kommun: Falköping
Objektstyp: Åker
Prisidé: 1 100 000 SEK
Anbudsdag: 21/2 2020
Möjlighet att förvärva en fastighet utan byggnader som omfattar sammanlagt 12,5 ha fördelat på 8,3 ha åkermark, 2,4 ha betesmark,
1,0 ha skogsmark samt övrig mark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (16)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Mark

Fastigheten omfattar sammanlagt ca 12,5 ha mark beläget alldeles invid Vartofta samhälle.

Skiftet väster om Vartofta omfattar sammanlagt ca 7,7 ha varav 7,5 ha stödberättigad åkermark i ett skifte på självdränerande falbygdsjordar. Det södra skiftet omfattar sammanlagt ca 4,7 ha varav 2,4 ha naturbetesmark, 0,8 ha åkermark, 1 ha skog samt 0,6 ha övrig mark. Skogen består av ett björkbestånd samt ett blandbestånd på före detta betesmark. Till fastigheten hör även ett litet friliggande skifte som ej brukas. Markerna är tillgängliga för köparen inför kommande brukningssäsong.

Invid järnvägen har ett markområde om ca 0,5 ha upplåtits till trafikverket för nytt vägområde, vilket även innebär att en ny anslutningsväg till fastigheten skall anläggas.

Rättsförhållande

Fastighet

Falköping Slöta 9:4, 1:4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 12,5 ha

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 70 000 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Senast inkomna fastigheter till försäljning