Åkermark - Stävie

Prima odlingsmark i ett skifte
Areal: 16 ha
Kommun: Kävlinge
Objektstyp: Åker
Prisidé: 7 350 000 SEK
Anbudsdag: 4/4 2024

Totalt ca 16 ha åkermark belägen strax söder om Stävie. Åkermarken ligger inom klass 10 enligt den fysiska riksplaneringen.

Kontakta Areal

Andreas Wahn

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Åkermark - Stävie

Andreas Wahn

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Foto: Attila Mag

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Den saluförda arealen utgörs till 16,15 ha av åkermark enligt SAM. Marken ligger samlad i ett skifte. Åkermarken ligger inom jordklass 10 enligt den fysiska riksplaneringen. Dräneringen bedöms tillfredsställande.

Försäljning av området sker genom fastighetsreglering till av köparen ägd fastighet. Köparen behöver äga fastighet i samma del av Kävlinge kommun. Tillträde till området sker efter avlutad lantmäteriförrättning. Kostnaden för lantmäteriförrättningen bekostas av köparen.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad på ettårsavtal.

Dikningsföretag

Området har del i följande dikningsföretag:
Borgeby gård m.fl. hemman
Stävie-Borgeby
Stävie

Jakt

Jakten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Kävlinge Stävie 1:34, del av

Ägare

Sven Jönsson 1/1

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde redovisas ej då objektet utgör del av fastighet

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Malmö

Stortorget 15
235 31   Vellinge
Alla objekt från Malmö

Ansvarig mäklare

Andreas Wahn
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Fastighetsmäklare

Karl-Johan Hansson
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier