Åkermark - Tranarp

Markområde med ca 45,6 ha åkermark i Tranarp. Tillgänglig för köpare växtodlingsåret 2021.
Areal: 51 ha
Kommun: Åstorp
Objektstyp: Åker
Prisidé: 10 300 000 SEK
Anbudsdag: 25/5 2020
Del av Åstorp Maglaby 12:3 består av ca 51 ha varav ca 45,6 ha åkermark belägen i Tranarp mellan Östra Ljungby och Åstorp. Åkermarken ligger inom klass 6-7 enligt den fysiska riksplaneringen. Åkermarken är tillgänglig för en köpare växtodlingsåret 2021.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Stortorget 15
235 31   Vellinge
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Stallbyggnader

Äldre stallbyggnader ligger på markområdet. Byggnaderna är i dåligt skick.

En större modernare gödselbrunnmed en lagringskapacitet om ca 1800 kbm ligger intill stallbyggnaderna.

Skog och mark

Åkermark

Det salubjudna markområdet ligger väl samlat och omfattar ca 51 ha. Av den totala arealen består ca 45,6 ha av åkermark enligt SAM 2020. God åtkomst till åkermarken via allmän väg som går igenom hela markområdet.

Åkermarken ligger inom klass 6-7 enligt den fysiska riksplaneringen och har under senare tid brukats med ekologisk produktion.

Dräneringen är tillfredställande. Delar av markområdet ligger låglänt ner mot Rönne å och brukar översvämmas delar av året. Stödrätter motsvarande saluförd åkerareal ingår utan särskilt vederlag. Åkerarealen beräknas tillträdas för en ny brukare till växtodlingsåret 2021. Nuvarande ägare planerar att odla åkerböner på hela åkerarealen och denna planeras att överlämnas stubbad.

Jakt

Jakten är tillgänglig för en köpare from tillträdesdagen.

Övrigt

Det salubjudna markområdet avser del av fastighet varmed marken företrädesvis förvärvas genom fastighetsreglering till annan fastighet inom Åstorps kommun. Förvärvaren svarar för kostnader i samband med lantmäteriförrättningen vid fastighetsreglering. Beräknat tillträde till markområdet är efter avslutad lantmäteriförrättning våren/sommaren 2021.

Rättsförhållande

Fastighet

Åstorp Maglaby 12:3, del av

Ägare

Per-Erik Hansson 1/1

Taxeringsvärde

Fastighetsförsäljningen avser del av fastighet. Taxeringsvärdena är inte korrekta och redovisas därför inte.

Inteckningar

Inga pantbrev följer markområdet då den säljes via fastighetsreglering.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
040-46 67 90
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning